Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kuvituskuva lääkäristä ja asiakkaasta.

LL Minna Mononen, väitös 12.5.2023: Uutta tietoa keuhkofibroosin etenemisen riskitekijöistä

Lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimukseni aihe on interstitiaalista keuhkosairautta sairastavien potilaiden ohutleiketietokonekuvalöydösten yhteys taudinkulkuun ja ennusteeseen. Lisäksi tutkittiin keuhkonäytteen ottoon käytettävän kryobiopsian haittavaikutuksia ja tuloksia.

Interstitiaaliset keuhkosairaudet eli keuhkofibroosit ovat harvinaisia sairauksia, joiden taudinkulut ovat erilaisia. Taudinkulkua hidastavaa lääkehoitoa on tarjolla idiopaattiseen keuhkofibroosiin ja eteneviin keuhkofibrooseihin. Taudinkulun etenemiseen liittyviä riskitekijöitä tunnetaan vain vähän. Kryobiopsia tulee yleistymään keuhkonäytteen ottomenetelmänä, jolloin tieto sen haittavaikutusten riskitekijöistä on tärkeää.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Ohutleiketietokonetomografiassa havaittu juosteisuus ja kurovat keuhkoputkilaajentumat olivat yhteydessä keuhkofibroosipotilaiden kuolemanriskiin ja taudinkulun etenemiseen. Kryobiopsia on turvallinen näytteenottomenetelmä. Aiempi vaikea yskä lisäsi ilmarinnan riskiä kryobiopsian yhteydessä. Suun kautta annosteltu kortikosteroidi voi lisätä haittavaikutusten riskiä, mutta lisätutkimuksia tästä tarvitaan.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Keuhkofibroosipotilaiden kuolemanriskiä ja taudin etenemisen riskiä voidaan arvioida yksilöllisemmin tutkimustulosten avulla. Esimerkiksi riskipotilaita voidaan seurata tiheämmin kuin niitä, joilla etenemisen riskitekijöitä ei ole. Kryobiopsiatoimenpiteen haittavaikutuksia voidaan arvioida ennen toimenpidettä tutkimustulostemme perusteella.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöskirjatutkimukseen kuului kolme vertaisarvioiduissa kansainvälisissä tutkimuksissa julkaistua alkuperäisartikkelia. Aineistona käytettiin 129 idiopaattista keuhkofibroosia sairastavaa potilasta, joita hoidettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) vuosina 2002–2012 ja 100 keuhkofibroosia sairastavaa potilasta, joilta otettiin keuhkojen kryobiopsia KYSissä ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2015–2019.

Lääketieteen lisensiaatti Minna Monosen väitöskirja High-resolution CT patterns in the assessment of disease progression, outcome, and risk factors for complications of transbronchial lung cryobiopsy in interstitial lung diseases (Ohutleiketietokonetomografia löydökset taudinkulun, ennusteen ja keuhkojen kryobiopsian toimenpidekomplikaatioiden tekijöinä keuhkofibroosissa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Maija Halme Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Minna Purokivi Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja

Lisätietoja:

LL Minna Mononen, miemonon(a)uef.fi