Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Liikenne. Kuva Mostphotos

Liikennemuotojen päästöille uusi vaaraluokitus

EU-rahoitteinen ULTRHAS-hanke paljastaa eri liikennemuodoista peräisin olevien nanohiukkasten aiheuttamia terveyshaittoja sekä antaa ohjausta politiikan kehittämiseen ilmanlaadun ja terveyden parantamiseksi.

ULTRHAS-hanke (ULTrafine particles from TRAnsportation – Health Assessment of Sources) kokoaa yhteen yhteistyökumppaneita Norjasta, Saksasta, Suomesta ja Sveitsistä, pyrkien selvittämään eri liikennemuotojen päästöistä peräisin olevien ultrapienten hiukkasten vaikutuksia ihmisten altistumiseen ja terveyteen.

Hankkeessa selvitetään ultrapienten hiukkasten fysikaalis-kemiallisia ja toksikologisia ominaisuuksia, ja ilmakehän prosessien aiheuttaman muutunnan merkitystä näihin ominaisuuksiin, hyödyntäen huippuluokan pakokaasujen päästöjen mittaus- ja analyysimenetelmiä. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tunnistaa eri liikennemuotojen päästökomponentit, jotka aiheuttavat eniten haittavaikutuksia, parantaa ilman epäpuhtauksien riskinarviointia sekä neuvoa päättäjiä ja lainsäätäjiä päästöjen rajoittamistoimenpiteissä. Tämä mahdollistaa tehokkaampien strategioiden kehittämisen kaupunkien ilmanlaadun parantamiseksi sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

ULTRHASin ideana on tutkia useiden erilaisten ​​liikennemuotojen päästöjä (sekä pakokaasuja ja ei-pakokaasuja) tarkasti valvotuissa laboratorio-olosuhteissa ja analysoida yksityiskohtaisesti päästöjen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä terveyshaittojen taustalla olevat biologiset mekanismit. Tulosten pohjalta voidaan laatia liikennemuotojen päästöjen vaaraluokitus pohjautuen mitattuihin biologisiin vaikutuksiin. Haittavaikutusten arviointi perustuu kehittyneisiin ihmisen hengitysteiden toksikologisiin malleihin.

Itä-Suomen yliopiston tehtävinä hankkeessa on mitata pakokaasupäästöjen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, toteuttaa pakokaasujen ulkoilmamuutunnan simulointi laboratoriossa, sekä tutkia pakokaasuhiukkasten  haittavaikutuksia keuhkoissa käyttäen toksikologisia menetelmiä. Hankkeessa mitattavia päästölähteitä ovat henkilöautot, raskaat ajoneuvot, laivamoottori ja lentokonemoottori. 

Viime syksynä alkanut hanke sai yli neljän miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti2020 -ohjelmasta (No 955390). Itä-Suomen yliopiston osuus on 674 559 euroa.

Lisätietoja: 

Professori Olli Sippula, kemian laitos, olli.sippula@uef.fi, p. 040 355 3397

Apulaisprofessori Pasi Jalava, ympäristö- ja biotieteiden laitos, pasi.jalava@uef.fi, p. 040 706 5403

Lisätietoa hankkeesta Horisontti2020-ohjelman Cordis-sivuilla

ULTRHAS-hankkeen verkkosivut

Avainsanat