Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Laura Ortju.

Laura Ortju. Kuva: Terveydenhoitajaliitto.

Lasten osallisuutta neuvolassa tutkivalle Laura Ortjulle Ainu-stipendi

Berner Oy:n ja Terveydenhoitajaliiton yhteistyössä myöntämän Ainu-stipendin sai tänä vuonna terveydenhoitaja, TtM, väitöskirjatutkija Laura Ortju. Ortju tekee parhaillaan Itä-Suomen yliopistossa väitöstutkimusta lasten osallisuudesta neuvolassa. Tavoitteena on parantaa lapsen kohtaamista ja osallisuuden tukemista lastenneuvolatyössä.

Tärkeintä lapsen kohtaamisessa ja osallisuuden tukemisessa on oivallus siitä, että lapsi on neuvolan ensisijainen asiakas. Terveydenhoitajan tulee arvostaa lasta ja olla kiinnostunut tämän yksilöllisistä ajatuksista ja tarpeista. Lapsen osallisuudella tarkoitetaan sekä lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä että lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa neuvolakäynnin kulkuun ja kokea olevansa osallinen vuorovaikutuksessaan terveydenhoitajan kanssa.

– Väitöstutkimukseni tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä terveydenhoitajatyön kehittämisessä ja opetuksessa. Tieto osallisuutta tukevista keinoista, kuten leikin ja eri kommunikointitapojen käytöstä, helpottaa terveydenhoitajan työtä ja parantaa lapsen oikeuksien toteutumista, Laura Ortju toteaa.

Ortjun mielestä on tärkeää, että neuvolan kontekstissa toimivalla tutkijalla on terveydenhoitajan koulutus. – Terveydenhoitajatyötä tulee ymmärtää ja arvostaa voidakseen kehittää sitä.

– Tutkimuksessani neuvolatyössä toimivat terveydenhoitajat pääsevätkin antamaan konkreettisia kehittämisehdotuksia työhönsä, ja näistä yhdessä muodostetaan tutkimuksen tulokset. Tutkimus huomioikin hyvin terveydenhoitajien asiantuntemusta.

Väitöstutkimuksen tekeminen on avannut Ortjulle myös uusia mahdollisuuksia.

– Minua on pyydetty luennoimaan ja kirjoittamaan erinäisiin julkaisuihin tutkimukseni aiheesta. Esimerkiksi Terveydenhoitaja-lehdessä 2/2023 julkaistiin kirjoittamani artikkeli Lapsen osallisuus hoitotyössä – terveydenhoitajan vaikutusmahdollisuudet ja 11/2023 julkaistaan Lapsiasiavaltuutetun teos Terveys ja lapsen oikeudet, jossa on artikkelini. Minua on myös kutsuttu asiantuntijaksi kansallisiin hoitotyön ja lapsiperhetyön verkostoihin, kuten Itä-Suomen yliopiston Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) asiantuntijaryhmään, Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijaverkostoon ja MLL:n Leikkipäivä-verkostoon. Olen julkaissut ja julkaisen jatkossakin tutkimuksestani tieteellisten artikkelien lisäksi yleistajuisia blogikirjoituksia, joita löytyy muun muassa Lapsinäkökulma- ja Terveyttä tieteestä -blogista.

– Kaikissa verkostoissa ja kirjoituksissani haluan ennen kaikkea tehdä terveydenhoitajatyön tarpeellisuutta, merkityksellisyyttä ja arvoja näkyväksi. Minulle tärkein arvo on lasten näkökulman esiin tuominen ja myönteisen lapsikäsityksen levittäminen ympärilläni toimiviin ihmisiin.

Ainu-stipendi myönnetään vuosittain terveydenhoitajalle, joka kehittää odottavien ja lapsiperheiden parissa toteutettavaa terveydenhoitajatyötä, tekee työtään tunnetuksi väestön parissa ja jolla on myönteinen asenne työhön, ihmisiin ja elämään.

Tiedote: Terveydenhoitajaliitto

Lisätietoja:

Laura Ortju, lortju(a)uef.fi

Puheenjohtaja Kirsi Grym, p. 050 564 7300, kirsi.grym(a)terveydenhoitajaliitto.fi