Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEFin liput.

Lähes miljoona euroa Suomen Kulttuurirahaston apurahoja Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Kulttuurirahasto myönsi lähes miljoona euroa apurahoja Itä-Suomen yliopistoon. Kaikkiaan myönnettiin 46 yksittäistä apurahaa.

Suomen Kulttuurirahaston apurahat aloittain:

Humanistiset tieteet

YTT Talvikki Ahonen uskonnollisen kääntymyksen tunnistamista turvapaikkamenettelyssä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kauko Salmenkallion rahastosta, 30 000 euroa

FMi Lotta Luhtala veganismin, sukupuolen, eläinten ja ympäristön yhteenkietoutuneisuutta kaunokirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Rantavaaran rahastosta, 26 000 euroa

FM Jenni Merovuo valtakunnanrajan rakentumista ruotsalaisvenäläisellä rajaseudulla 1700-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta, 26 000 euroa

FM Sebastian Schiavone skotlantilaisten palkkasoturien vaikutusta Ruotsin valtakunnan sotataidon kehitykseen 1500-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Harry Hendusen rahastosta, 26 000 euroa

Käyttäytymistieteet

FM Anssi Huoponen lukion maantiedettä ympäristövastuullisen käyttäytymisen kehittäjänä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta, 13 000 euroa

FM Kimmo Härmä nuorten lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaitoja laajoissa ympäristökysymyksissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta, 26 000 euroa

KM Maarit Oikarinen vertaisoppimista digitaidoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Peruskouluväen rahastosta, 26 000 euroa

Luonnontieteet

FM Tiina Kolari aapa- ja palsasoiden viimeaikaisia muutoksia ja uhanalaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta, 26 000 euroa

Ph.D. Victor Carrasco Navarro muovien lisäaineiden kohtaloa ja riskiä vesiympäristössä käsittelevään tutkimukseen, Maili Aution rahastosta (30 000) ja Maili Aution rahastosta (9 000), 39 000 euroa

KM Rami El Dairi kemiallisten aineiden vaikutusta ihmisen istukan geenien säätelyyn käsittelevään väitöskirjatyöhön, Paavo Koskisen rahastosta,13 000 euroa

FM Joanna Lempiäinen androgeeni- ja glukokortikoidireseptorin proteiinivuorovaikutuksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, E. J. Längmanin rahastosta, 7 000 euroa

Ph.D. Meghdoot Mozumder alkuvaiheen dementian havaitsemista optisilla kuvantamismenetelmillä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maili Aution rahastosta (30 000) ja Maili Aution rahastosta (1 000), 31 000 euroa

M.Sc. Mustafa Munawar Phytophthora-sairauden varhaista havaitsemista mansikassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eva Barbara Wilhelmina Haapalan rahastosta, 15 500 euroa

FM Sami Nikkonen koneoppimistyökaluja obstruktiivisen uniapnean diagnostiikassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Längmanin rahastosta, 13 000 euroa

Lääketieteet

TtM Oluwatosin Andrew Agbaje lasten sydän ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli ja Olavi Rahelan rahastosta, 26 000 euroa

LK Sarianna Ilmaniemi pään vammojen ja aivovammojen ilmaantuvuutta sekä seuraamuksia Alzheimerin tai Parkinsonin tautia sairastavilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Saara ja Eino Roihan rahastosta, 13 000 euroa

Ph.D. Ashik Jawahar Deen keuhkosyövän patogeneesiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Ranskassa, Aino-Inkeri Tschokkisen nimikkoapurahana, Yleisrahastosta (22 500) ja Yleisrahastosta (3 000), 25 500 euroa

FT Paula Korhonen aivojen kehitystä kolmiulotteisen kantasolumallin avulla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Pekka ja Jukka-Pekka Lylykarin rahastosta, 30 000 euroa

Proviisori Milla Lindström SurA inhibiittorien kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta, 26 000 euroa

M.Sc. Stefania Noerman ravitsemustottumusten metabolisen fenotyypin määritystä sydäninfarktin kohonneen riskin arvioimisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yrjö Similän rahastosta, 26 000 euroa

FT Outi Nuutinen ja työryhmä Ruokaa mielelle -tutkimuksen kuluihin, Pehr August ja Saga Steniuksen rahastosta, 9 000 euroa

Proviisori Riikka Rainio lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteutumista apteekeissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli Turusen rahastosta, 26 000 euroa

TtM Sanna Rajapolvi kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian menetelmiä soveltavan ryhmäohjauksen yhteyttä masennusta sairastavien syömiskäyttäytymiseen ja painoon käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pehr August ja Saga Steniuksen rahastosta, 26 000 euroa

LL Kati Räsänen reumaa sairastavan lapsen sydänterveyttä ja kardiorespiratorista kuntoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta, 13 000 euroa

M.Sc. Prosanta Singha kohonneen seriinihydrolaasi-aktiivisuuden molekulaarista karakteriointia ja paikantamista malignin aivokasvaimen solutyyppeihin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 11 000 euroa

LT Alina Solomon ja CAIDE 85+ -työryhmä vanhoista vanhimpien muistisairauksia, toimintakykyä ja elämänlaatua elämänkulkunäkökulmasta käsittelevään tutkimukseen, Vieno ja Emil Putkosen rahastosta, 20 000 euroa

FM Petteri Stenroos rottien käytöksen ja nukutusaineiden vasteiden vaikutuksia aivojen toiminnallisiin yhteyksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta, 13 000 euroa

FT Juri Timonen uudentyyppisiä boorinkantajia aivokasvainten hoidossa käsittelevään tutkimukseen, Elli Turusen rahastosta, 30 000 euroa

M.Sc. Vanesa Tomas Bosch verisuonen kasvutekijöitä säätelevien ei-koodaavien RNA:iden toimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta, 26 000 euroa

FM Elias Ylä-Herttuala sydänlihaksen fibroosin karakterisointia sydänlihasinfarktin ja -hypertrofian jälkeen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta. 7 000 euroa

Maatalous- ja metsätieteet

M.Sc. Chenyang Cai lämpökäsitellyn puun ominaisuusvaihteluja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta, 9 000 euroa

MMT Samuli Junttila kasvillisuuden ja veden vuorovaikutusta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta (15 000) ja Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta (1 500), 16 500 euroa

MMM Ville Karjalainen maaston ja metsäautotiestön kulkukelpoisuutta sekä näiden vaikutusta metsäoperaatioihin ja puunhuoltoon käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta, 26 000 euroa

MMM Mikael Kukkonen metsäkanalintujen elinympäristöt huomioon ottavia työkaluja monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta, 26 000 euroa

MMM Ville Vähä-Konka metsävarojen laadun huomioon ottavaa kuvausta hakkuukonetiedon ja laserkeilausdatan yhteiskäytöllä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta, 26 000 euroa

Yhteiskuntatieteet

OTT Lea Halonen yhteistoiminnallista vesien monikäytön suunnittelua sekä oikeudellisen sääntelyn roolia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Saara ja Teuvo Kallion rahastosta, 30 000 euroa

KTM Matias Huhtilainen finanssikriisiä seurannutta pankkisääntelyn kokonaisuudistusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vieno ja Reino A. Kivekkään rahastosta, 26 000 euroa

KTM Sini Kauhanen suomalaisen ravintolaliiketoiminnan menestyksen edellytyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hotelli- ja ravintolaneuvoston rahastosta, 13 000 euroa

Diplom-Soziologin Mervi Leppäkorpi oikeudettomassa asemassa olevien siirtolaisten oikeuksien toteutumista käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Eeva Rauhankallion rahastosta, 26 000 euroa

OTM Kreeta Pölönen lapsen oikeutta oppimisen tukeen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toivo Eklundin rahastosta, 26 000 euroa

Ph.D. Meysam Haddadi Barzoki maahanmuuttajanaisten haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Huhtamäen rahastosta (30 000) ja Huhtamäen rahastosta (2 000),  32 000 euroa

M.Sc. Akiko Kosaka Japanin sosiaaliturvajärjestelmän alkuvaiheita käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Längmanin rahastosta, 20 000 euroa

Ph.D. Devdatta Ray ikääntyneiden epävirallisten hoitajien lukumäärään vaikuttavia tekijöitä Suomen kunnissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Aino ja Lauri af Heurlinin rahastosta,15 000 euroa

KTM Mikael Rönkkö mahdollisuuksia hyödyntää osakemarkkinoiden vaihtelevaa tehokkuutta sijoitustoiminnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Outokumpu Oy:n rahastosta, 26 000 euroa

Korkeakoulu- ja muut opinnot

LuK Elina Koivisto tunturi- ja hallamittarien loispistiäisten DNA-lajintunnistusta käsittelevään pro gradu -työhön, Väinö Tannerin rahastosta, 3 000 euroa

YTK Pihla-Maria Jaala tansanialaista sosiaalityötä ja taidetta sosiaalityön menetelmänä käsittelevään pro gradu -työhön Tansaniassa, Väinö Tannerin rahastosta, 2 500 euroa