Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kasviksia ja hedelmiä

Kuopiossa kehitetään ravitsemustieteen tutkimusinfrastuktuuria

Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä kehitetään vuosien 2022–2025 aikana ravitsemustieteen tutkimusinfrastuktuuria, joka parantaa niin alueellisesti kuin kansallisesti koko ruokajärjestelmän tutkimusmahdollisuuksia. Kehitystyötä toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa osana kansallista ja alueellista FOODNUTRI-hanketta. Hankkeen rahoittavat Suomen Akatemia, Pohjois-Savon maakuntaliitto ja Euroopan Unioni. 

Hankkeen tavoitteena on perustaa Itä-Suomen yliopistoon ruoan mikrobiologisen laadun tutkimusta tukevia menetelmiä sekä dynaaminen in vitro -suolimalli ja siihen liittyvää kehittynyttä analytiikkaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ruoankäytön ja ruokavalion laadun mittaamisen sekä palautteenannon digitaalisia menetelmiä tukemaan ruokavalion laadun arviointia. – Keskeisenä päämääränä on tuotteistaa nämä uudet tutkimusalustat ja -menetelmät avoimesti saataville esimerkiksi elintarvikealan yrityksille ja tutkimuslaitoksille, kertoo hankkeen vastuullinen tutkija, professori Marjukka Kolehmainen.

Vuoden 2024 aikana hankkeessa keskitytään erityisesti ateriatutkimuksiin, joiden avulla tutkitaan kasvipohjaisten proteiininlähteiden aineenvaihduntaa ja terveysvaikutuksia eri ruokamatriiseissa. Ateriatutkimuksen tulokset tukevat modulaarisen suolimallin kehitystä, johon voidaan edistyksellisesti ja Suomessa täysin uutena menetelmänä liittää myös suolenseinämän solujen toimintaa kuvaava elementti. – Suolimallin hyödyntäminen ruoan terveysvaikutusten tutkimuksessa lisää ymmärrystä ruoan vaikutusmekanismeista. Sen avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää ratkaisuja yksilölliseen terveyden ylläpitoon ja sairauksien ehkäisyyn, väitöskirjatutkija Moona Partanen kertoo.

Hanke tuottaa myös käyttäjäystävällisiä ruokavalion laadun digitaalisia mittausmenetelmiä. Tutkijoiden luotettavaksi osoittamasta ruokavalion laadun mittarista, Ruokavalioindeksistä (Healthy Diet Index), kehitetään digitaalinen verkkotyökalu. – Työkalu tarjoaa ruokavalion laadun mittauksen lisäksi myös personoidun palautteen siitä, miten hyvin ruokavalio vastaa ravitsemussuosituksia, sekä käytännön vinkkejä ruokavaliomuutosten tekemisen tueksi, väitöskirjatutkija Kirsikka Aittola kuvailee.

Työkalu tulee avoimesti kaikkien saataville verkkoon. Lisäksi siitä kehitetään terveysalan toimijoille suunnattu versio, jota voidaan hyödyntää osana elintapaohjausta ruokavalion laadun arvioinnissa ja ruokavaliomuutosten toteutumisen seurannassa. Yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi Kuopion kaupungin liikuntaohjaajat, jotka testaavat sovellusta osana palvelujaan. – Terveyden edistämisen lisäksi sovellusta voitaisiin hyödyntää terveydenhuollossa sekä tutkimuskäytössä. Sovellus parantaa mahdollisuuksia arvioida helposti ruokavalion laatua ja sillä on laajempaa potentiaalia ravitsemusterveyden edistämisessä.

FOODNUTRI-hanke

Lisätietoja:

Marjukka Kolehmainen, FT, Professori (vastuullinen tutkija) 

marjukka.kolehmainen(a)uef.fi

Moona Partanen TtM, väitöskirjatutkija (ateriakokeet ja in vitro -mallinnus)

moona.partanen(a)uef.fi 

Kirsikka Aittola, ETM, TtM, väitöskirjatutkija (Ruokavalioindeksi-sovelluksen kehitys)

kirsikka.aittola(a)uef.fi