Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

4 a luokan ryhmäkuva.

Kuinka kasvaa vastuulliseksi digioppijaksi? Lisää hankerahoitusta laajaan yhteistyöhön 

  • Oppiva ihminen
  • Koulutus ja oppimisympäristöt
  • Teksti Nina Venhe | Kuvat Sinikka Räty-Záborszky ja Tulliportin normaalikoulun 4A-luokka

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulut ovat yhdessä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa saaneet reilut 80 000 euroa Opetushallituksen myöntämää rahoitusta Digimatka omaan oppimiseen – matkakumppaneina vertaiset, opettajat ja huoltajat -hankkeeseen. Hanke on jatkumoa kahdelle aiemmalle rahoitusta saaneelle vastaavalle yhteistyöprojektille.

– Hankkeessa kehitetään pedagoginen toimintamalli, jolla tuetaan ja tehdään läpinäkyväksi eri-ikäisten oppijoiden kasvua ja kehitystä joustaviksi, monipuolisiksi ja vastuullisiksi digioppijoiksi, kertoo hankevastaava, Tulliportin harjoittelukoulun luokanopettaja Sinikka Räty-Záborszky.

Hankkeeseen osallistuvat harjoittelukoulujen opettajien ja oppilaiden lisäksi opettajaopiskelijat sekä oppilaiden huoltajat.

 – Toiminnassa korostuu pitkäjänteisyys sekä osallistava ja tutkiva ote, kun oppilaat yksin ja yhdessä opiskelevat eri oppiaineiden sisältöjä digitaalisia välineitä ja ohjelmistoja soveltaen. Oppilaat myös hyödyntävät digitaalista tietoa oppimisprosessinsa tunnistamisessa, analysoinnissa ja kehittämisessä, kuvailee yliopistonlehtori Susanna Pöntinen.

Tutkimustieto ja parhaat käytänteet kaikkien saataville

Hankkeessa on mukana oppilaita vuosiluokilta 1–2 sekä 4–5. Ensimmäisellä ja toisella luokalla keskitytään koululaiseksi kasvamiseen ja digitaalisten perustaitojen oppimiseen. Vuosiluokilla 4–5 painopisteenä taas on tunnistaa ja kehittää oppimaan oppimisen taitoja. 

Räty-Záborszkyn mukaan hanke on tärkeä jatkumo aikaisemmille kehittämishankkeille, joissa on painotettu tieto- ja viestintäteknologian ankkuroimista opetukseen sekä tiivistetty kodin ja koulun välistä yhteistyötä digitaalisten välineiden avulla. Hankkeista saatuja parhaita käytäntöjä, käytännön esimerkkejä, kokemuksia ja tutkimustietoa hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä avoimeksi verkkoon. 

Hankkeessa ovat Sinikka Räty-Záborszkyn ja Susanna Pöntisen lisäksi mukana tutkijatohtori Sini Kontkanen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastosta sekä luokanopettaja Mira Kummunmäki Rantakylän normaalikoulusta. Hanke kestää kevätlukukauden 2022 loppuun asti. 

Lisätietoja:
Sinikka Räty-Záborszky, sinikka.raty(at)uef.fi
Hanketta koskevat blogit: https://digi-matka.blogspot.com/ ja https://alkudigimatka.blogspot.com/ 
 

Oppilaan piirros.
Oppilaan piirros.
Oppilaan piirros.