Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Opiskelija Onni Westerlund, kuvaaja Saara Lehtonen / TAMK:

Kuva: Saara Lehtonen / TAMK

Koulutus pitää mukana sote-alan muutoksen vauhdissa

Onni Westlund vakuuttui avoimen yliopiston opintojen kautta sote-alan tiedonhallinnan maisterikoulutuksesta.

– Tieto lisääntyy vauhdilla niin maailmassa kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelmassa yhdistyivät yhtäältä omat kiinnostuksen kohteeni ja toisaalta tiedonhallinnan entisestään korostuva rooli osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa, pohtii Onni Westlund koulutusvalintaansa. 

Sote-alalla työskentelevä Onni Westlund halusi kehittyä ammatillisesti ja oppia lisää. Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinnot vakuuttivat hänet hakemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisterikoulutukseen. 

– Avoimen opinnot auttoivat varmistamaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opinnot olivat todella itseäni kiinnostava aihe, jota haluaisin opiskella myös maisteriohjelmassa. 

Westlund on aiemmalta koulutukseltaan sosionomi (AMK). Viime vuodet hän on työskennellyt lastensuojelun kehittämistehtävissä Pesäpuu ry:ssä, joka on valtakunnallinen lastensuojelun kehittämisyhteisö. 

– Tiesin jo ennen sosionomiksi valmistumistani, että haluaisin opiskella vielä tulevaisuudessa lisää. Erilaisista vaihtoehdoista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta valikoitui useammastakin syystä valinnakseni. Ensiksikin opintojen sisällöt vaikuttivat kokonaisuudessaan kiinnostavilta. Toisekseen tiedon lisääntyessä tiedonhallinnan merkitys korostuu, joka tarkoittaa sitä, että alan asiantuntijoilla on hyvät ja monipuoliset uramahdollisuudet tulevaisuudessakin. Kolmanneksi lastensuojelun toimijakentällä ei ole kovin monia asiantuntijoita, joille sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kysymykset olisivat tuttuja, Westlund perustelee. 

Avoimesta kattavat pohjatiedot tutkinto-opiskeluun

Westlund suoritti Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot, jotka antoivat hyvät pohjatiedot maisteriopinnoille. 

– Vaikka perusopinnot eivät sisältyneet maisteriopintoihin, niiden käyminen lisäsi ja syvensi ymmärrystä oppianeesta ja sen sisällöistä. Avoimen yliopiston perusopinnoissa kertynyt osaaminen auttoi konkreettisesti myös maisteriopintojen ensimmäisen vuoden opintojaksojen suorittamisessa, Westlund kertoo. 

Sote-alan tiedonhallinnan perusopintojen lisäksi Westlund suoritti avoimessa yliopistossa tietojenkäsittelytieteen perusopintoja. Näin hän sai riittävästi soveltuvia yliopisto-opintoja ja niistä lisäpisteitä maisterikoulutuksen hakuvaiheeseen. Avoimen opinnot myös kevensivät osaltaan maisteriopintoja. 

Opintojen valinnassa painoi myös niiden joustavuus ja etäopiskelun mahdollisuus: Westlund saattoi tehdä opintoja pääsääntöisesti etänä ja työn ohessa Tampereelta käsin.

Maisteriopinnot avaavat uusia näkökulmia sote-kentälle

Westlundin ensimmäinen vuosi maisteriopinnoissa on sujunut antoisasti. 

– Opinnot ovat syventäneet omaa osaamistani lastensuojelusta, johon liittyen olen tehnyt suurimman osan erilaisista harjoitustöistä, esseistä ja vastaavista. Lisäksi olen oppinut valtavasti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä asioita, joita on mahtava päästä syventämään edelleen ja oppimaan vielä lisää. 

Koulutuksen myötä Westlund on päässyt myös tutustumaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin eri puolilta sote-kenttää, mikä on opettanut paljon uutta ja rikastuttanut näkökulmia. 

– Opiskelu on selkeästi lisännyt ymmärrystä niin lastensuojelusta kuin siihen liittyvistä prosesseista, joiden parissa työskentelen aktiivisesti. Opinnot ovat tarjonneet syötteitä mahdollisuuksille tehdä joitakin asioita toisella tapaa ja lisänneet monitieteistä ajattelutapaa, jossa yhdistyvät niin sosiaalialan, lastensuojelun kuin tiedonhallinnan osaaminen. 

Westlund suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opintoja muun muassa sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille. 

– Opinnot ovat tehneet selväksi, että sosiaalihuollon tiedonhallinnassa riittää tehtävää tuleviksi vuosikymmeniksi, ja siinä ollaan suhteessa terveydenhuoltoon takamatkalla. Tarve osaajille on ilmeinen, jotta sosiaalihuollon tiedonhallinta saadaan paremmalle tasolle. 

Samalla koulutus tekee hyvää ihan kenelle tahansa, joka haluaa rikastuttaa omaa elämäänsä tai uraansa uudenlaisella osaamisella. 

– Opinnot voivat tarjota uudenlaisen urapolun tai tuoda uudenlaisia näkökulmia osaksi nykyistä työtä, Westlund muistuttaa.