Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Bittiavaruutta

Koneoppimisen ja keinoälyn avulla täsmähoitoja syöpään

Akatemiatutkija Vittorio Fortino on saanut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 211 500 euron apurahan tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on tunnistaa multiomiikka-analyysien ja koneoppimisen avulla entistä tarkemmin syöpien alatyypit ja potilaille sopivimmat lääkeyhdistelmät.

Uusien tutkimusmenetelmien tuottamat valtavat tietomäärät avaavat mahdollisuuksia täsmälääketieteelle, josta odotetaan apua myös terveydenhuollon kustannuspaineisiin. Sekvensointi- ja omiikkateknologioiden kehitys mahdollistaa potilaiden yksilöllisiin tautiriskeihin, diagnooseihin, ennusteeseen ja hoitovasteeseen perustuvat hoitoratkaisut. Tällainen täsmälääketieteen lähestymistapa poikkeaa huomattavasti lääketieteen perinteisestä käytännöstä, jossa potilaalle lähtökohtaisesti valitaan laajoilla potilasjoukoilla toimivaksi osoittautunut hoito. Nykyisin tiedetään, että krooniset sairaudet, kuten syövät, ovat monimuotoisia ja jakautuvat usein lukuisiin, taudinkulultaan erilaisiin alatyyppeihin. Omiikkateknologioiden, kuten genomiikan, proteomiikan ja metabolomiikan avulla sairauksia voidaan tyypittää entistä tarkemmin ja siten optimoida myös niiden ehkäisyä. Omiikka-analyysit tuottavat kuitenkin valtavia tietomääriä, joiden hyödyntämisessä ratkaisevaa on laskennallisten ja tilastollisten menetelmien valinta. Erityisesti koneoppimisen ja keinoälyn avulla tietomassoja voidaan hyödyntää syövän biologian valottamiseen ja yksilöllisten hoitojen kehittämiseen.

Säätiön rahoittamassa hankkeessa tavoitteena on kehittää keinoälyyn perustuva järjestelmä, jolla voitaisiin tunnistaa ne potilasryhmät, joilla on alttius tiettyyn syöpään tai syövän alatyyppiin, sekä seuloa systemaattisesti mahdollisia lääkeyhdistelmiä. Parhaassa tapauksessa tuloksena saadaan syövän hoidon tueksi täysin uudenlaisia täsmälääketieteen työkaluja, jotka merkittävästi helpottavat lääkärin päätöksentekoa ja parantavat potilaan ennustetta.

Kaikki apurahansaajat

Lisätietoja

Vittorio Fortino

Akatemiatutkija