Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kuntoilija puistotiellä

Kipu kertoo röntgenkuvaa paremmin polven nivelrikon vaikutuksesta elämänlaatuun

  • Terveys ja hyvinvointi

Polven nivelrikkoa sairastavan elämänlaatuun vaikuttaa enemmän koettu kipu kuin radiologisesti määritelty nivelrikon vaikeusaste, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Polven nivelrikko on tutkimuksen mukaan yhteydessä merkittävästi heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus ja yksi yleisimmin toimintakykyä rajoittava sairaus. Nivelrikolle altistavat erityisesti ikääntyminen, liikapaino ja nivelvammat. Yhteiskunnalle nivelrikko aiheuttaa kustannuksia tekonivelkirurgian, sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kautta. Sairastuneelle nivelrikon merkittävimmät seuraukset ovat nivelkipu, toimintakykyrajoitteet ja elämänlaadun heikentyminen.

Aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu polven nivelrikkoa sairastavien elämänlaatua, on sovellettu vaihtelevasti joko oireenmukaista tai radiologista nivelrikon määritelmää eikä nivelrikon vaikeusastetta ole eritelty. Nyt julkaistussa tutkimuksessa terveyteen liittyvää elämänlaatua mallinnettiin suhteessa sekä polven nivelrikon radiologiseen määritelmään ja vaikeusasteluokitteluun että oireenmukaiseen määritelmään, jossa otetaan radiologisten löydösten lisäksi huomioon potilaan kokema kipu.

Tulosten perusteella polven nivelrikko on yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun. Ottamalla huomioon myös potilaan kokema kipu voidaan nivelrikon merkitystä elämänlaadulle arvioida luotettavammin kuin pelkän radiologisen vaikeusasteen perusteella.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää polven nivelrikkoa koskevissa terveystaloudellisissa selvityksissä. Tuloksissa korostuu myös potilaiden yksilöllisen kokemuksen merkitys hoitojen vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkijoiden mukaan potilaiden omaan arvioon terveyteen liittyvästä elämänlaadusta tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Tutkimusprojekti on osa Itä-Suomen yliopiston tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimuskokonaisuutta, ja se toteutetaan sovelletun fysiikan ja farmasian laitosten yhteistyönä. Tutkimusprojektissa hyödynnetään yhdysvaltalaisen polven nivelrikon seurantatutkimuksen Osteoarthritis Initiativen aineistoa. Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää laskennallinen malli, jonka avulla voidaan ennustaa potilaan polven nivelrikon etenemistä. Yhteistutkimuksen tavoitteena on yhdistää malliin myös elämänlaatuennusteet.

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija, proviisori, KTM Soili Törmälehto, Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos, p. 040 757 4695, soili.tormalehto (a) uef.fi

Professori Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, p. 040 355 2600 janne.martikainen (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Törmälehto S, Mononen ME, Aarnio E, Arokoski JPA, Korhonen RK, Martikainen J. Health-related quality of life in relation to symptomatic and radiographic definitions of knee osteoarthritis: data from Osteoarthritis Initiative (OAI) 4-year follow-up study. Health Qual Life Outcomes. 16(1):154, 2018. doi: 10.1186/s12955-018-0979-7