Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Juha Hämäläinen

Kiina kehittää sosiaalityön koulutusta suomalaisopein

Kiinan keskushallinto on 2000-luvulla sitoutunut vahvasti sosiaalityön kehittämiseen. Sikäläiset yliopistot ovat lähteneet kehittämään alan yliopistollista koulutusta aktiivisesti, ja tässä työssä katseet ovat suuntautuneet myös Eurooppaan.

– Euroopassa hyvinvointivaltio-orientaatio on sosiaalityössä vahva, kun taas amerikkalainen perinne on yksilökeskeisempi ja terapiapainotteisempi. Eurooppalainen malli on lähempänä perinteistä kiinalaista ajattelutapaa, sosiaalityön professori Juha Hämäläinen arvioi.

Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön oppiaine on tehnyt yhteistyötä sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä shanghailaisen Fudanin yliopiston kanssa jo vuosikymmenen alkupuolelta saakka. Vuosien varrella yhteistyökumppaneiksi ovat tulleet myös Sun Yat-senin yliopisto sekä Nanjing Normal University. Keskeisiä eurooppalaisia kumppaneita hankkeissa ovat olleet Göteborgin. Keelen ja Hertfordshiren yliopistot.

Lastensuojelututkimuksen keskus merkittävä yhteistyön rakenne

Vuonna 2016 perustettu Itä-Suomen yliopiston ja Fudanin yliopiston yhteinen lastensuojelututkimuksen keskus Shanghaissa on Hämäläisen mukaan merkittävä yhteistyön rakenne. Toiminnan perusajatuksena on kehittää tutkimusperustaista lastensuojelua Kiinassa ja tällä tavoin edistää lastensuojelulainsäädäntöä sekä sen toimeenpanoa.

– Olemme eri yhteistutkimuksissa tunnistaneet merkittäviä kiinalaista ajattelutapaa ja perhekäsitystä määrittäviä kulttuurisia tekijöitä, jotka selittävät osaltaan Kiinassa tehtyjä painouksia lastensuojelun alalla.

Kiinassa ei esimerkiksi ole erillistä lastensuojelulakia kuten Suomessa. Kolme vuotta sitten säädetty perhelaki kuitenkin sisältää lastensuojelullisia elementtejä.

– Lain myötä lastensuojelun taso Kiinassa on kehittynyt merkittävästi. Sen toimeenpanossa on kuitenkin edelleen ongelmia, jotka osittain liittyvät kiinalaisiin perinteisiin.

Yunnanissa kehitetään perhetyötä tukemaan jälkeen jätettyjä lapsia

Yksi iso lastensuojelututkimuksen keskuksen tutkimusteema on Kiinan jälkeen jätetyt lapset. Maassa on miljoonia lapsia, jotka ovat jääneet maaseudulla sukulaisten tai naapureiden hoidettaviksi, kun vanhemmat ovat muuttaneet töiden perässä kaupunkeihin.

– Tämä on yksi kiinalaisen yhteiskunnan iso haaste. Olemme mukana kehityshankkeessa, jota Fudanin yliopisto tekee eteläisen Kiinan köyhässä Yunnanin maakunnassa. Siellä kehitetään yhteistyössä paikallishallinnon kanssa perhetyön ja lastensuojelun rakenteita tukemaan erityisesti niitä perheitä, joita muuttoliike koskettaa.

Sosiaalityön koulutukseen sisältyvää harjoittelua kehitetään

Kiinassa on tarvetta kehittää sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen ja kentän organisaatioiden välistä yhteistyötä. Euroopan unionin hankerahoituksella kehitetään parhaillaan sosiaalityön koulutuksen työelämäsuhteita, erityisesti koulutukseen sisältyvää käytännön harjoittelua. Yliopistojen lisäksi hankkeessa on mukana kaksi kiinalaista kansallista sosiaalityön akateemista järjestöä.

– Koulutamme hankkeessa sekä käytännön opintoihin perehtyneitä kouluttajia että osaavia harjoittelun lähiohjaajia sosiaalityön kentälle. Pedagogisten käytäntöjen kehittämisen lisäksi tuotamme oppimateriaaleja sekä käsikirjan sosiaalityön käytännön ohjaukseen.

Hankkeessa keskeinen lähtökohta on tutkimusperustainen kehittäminen, joka on modernin sosiaalityön keskeinen ulottuvuus.

–Olemme saaneet kumppaneiksemme Kiinan huippuyliopistoja. Niissä on sisäistetty ajatus tutkimusperustaisesta sosiaalityöstä ja kehittämisestä erinomaisesti, joten tällä konseptilla yhteistyössä on ollut helppo edetä, Hämäläinen kiittää.

Tutkijavaihto ja erilaiset vierailut ovat keskeinen osa kiinalaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Kiinalaisia professoreja on ollut vierailevina professoreina Kuopiossa ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat työskennelleet vastavuoroisesti Kiinassa. Seuraavan kerran kiinalaiset yhteistyökumppanit vierailevat Kuopiossa 1.–5. huhtikuuta, jolloin he tutustuvat muun muassa täällä tehtävään sosiaalityöhön.

Kuva: Juha Hämäläinen korostaa, että kiinalaisten yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö on antanut uusia näkökulmia myös oman koulutuksen kehittämiseen. – Olemme muun muassa kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota siihen, miten sosiaalityön käytännön opetus on organisoitu ja miten tutkimusperustaisen sosiaalityön ajatus toteutuu tässä.