Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Rautamalmia

Kestävän resurssiyhteiskunnan konferenssi pureutui monitieteisesti kestävyysmurroksen haasteisiin

Itä-Suomen yliopiston Kestävä resurssiyhteiskunta -tutkimusyhteisö (UEF RESOURCE) järjesti ensimmäisen kansainvälisen vuosikonferenssinsa 25.–26. lokakuuta 2021. Menestyksekäs konferenssi saa jatkoa vuoden 2022 marraskuussa.

Kestävä resurssiyhteiskunta -tutkimusyhteisön ensimmäinen vuosikonferenssi kokosi tutkijoita sekä elinkeinoelämän, hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan edustajia keskustelemaan yhteiskunnan kestävyyssiirtymien haasteista. Ajankohtaiseen teemaan pureutunut konferenssi sai myös laajaa kansainvälistä huomiota. Konferenssissa oli läsnä yli 100 osallistujaa yli 20 maasta.

Konferenssi edesauttoi tunnistamaan uusia tutkimustarpeita siirtymässä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään yhteiskuntaan. Samalla tapahtuma loi pohjaa monitieteiselle yhteistyölle siirtymätutkimuksen alalla.

Monitieteistä keskustelua kestävyyssiirtymistä

Erityisesti konferenssin esitelmäsessiot saivat osakseen kansainvälistä mielenkiintoa. Esitelmäseissioissa pidetyt 46 esitystä käsittelivät kestävyysmurroksen haasteita globaalisti ja monitieteisesti.

Esitelmäsessioissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

  • kestävyys taloudessa, kiertotaloudessa ja rahoituksessa,
  • puhtaan energian siirtymän haasteet,
  • puhtaan veden, kaivostoiminnasta sekä mineraalien kestävyys ja tulevaisuuden haasteet sähköistyvässä liikenteessä,
  • maa-, metsä- ja biotalouden vaikutus kestävyystransitiossa,
  • uudet kestävyysnäkökulmat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, ja
  • kokemuksien, uskomusten sekä mielikuvituksen voimasta kestävyyssiirtymissä.

Myös konferenssin pääpuheenvuorot olivat suosittuja. Professori Jan Rotmans (Dutch Institute for Transitions) luennoi yhteiskuntien talouden, energian, ympäristön sekä sosiaalisten siirtymien tärkeydestä ja kiireellisyydestä sekä kaaoksen roolista näissä siirtymissä. Professori Paula Kivimaa (Suomen ympäristökeskus) puolestaan kertoi kestävyyssiirtymiä koskevan tutkimuksen taustoista ja nykytilasta.

Seuraava kansainvälinen konferenssi marraskuussa 2022

Siirtymätutkimuksen ajankohtaisuus, konferenssin runsas osallistujamäärä sekä siihen kohdistunut kansainvälinen kiinnostus osoittavat tarpeen jatkaa konferenssin järjestämistä myös ensi vuonna.

Alustava ajankohta seuraavalle UEF RESOURCE:n kansainväliselle konferenssille on 3.–4. marraskuuta 2022.

Lisätietoja:

Ville-Veikko Piispanen, tutkimuspäällikkö, UEF RESOURCE, ville-veikko.piispanen@uef.fi

Markus Sairanen, tutkimusavustaja, UEF RESOURCE, markus.sairanen@uef.fi