Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Kasviekologiassa yhdistetään kokeellista tutkimusta ja matemaattista mallinnusta

Viime syksynä työnsä aloittanut uusi kasviekologian professori Frank Berninger keskittyy tutkimuksessaan kasvien vasteisiin ympäristön vaihteluissa.

— Ekologialle on ominaista, että prosessit tapahtuvat eri tasoilla. Esimerkiksi lämpötilan muutosta voidaan havaita molekyylitasolla fysiologian muutoksena, koko kasvin tasolla ja myös ekosysteemitasolla, esimerkiksi muuttuneena ekosysteemin lajikoostumuksena, Berninger kertoo.

—Olemme kiinnostuneita siitä, miten muutokset näkyvät eri aika- ja paikkaskaalasta: hetkellisistä muutoksista pitkäaikaisiin muutoksiin, ja paikallisista muutoksista koko pohjoista havumetsävyöhykettä käsiteleviin muutoksiin.  Tutkimusta tehdään sekä kokeellisesti, että käyttäen olemassa olevia aineistoja. Olemme kiinnostuneita myös matemaattisesta mallinnuksesta.

Ympäristönmuutoksen tutkimus on tällä hetkellä ehkä tärkein kasviekologian tutkimuksen aihe, mutta sen lisäksi ekologian teoria kehittyy koko ajan, ja tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten ekosysteemit käyttäytyvät yleisesti.

—Omissa tutkimuksissani minulla on täällä hetkellä kolme pääteemaa. Olen kiinnostunut siitä, miten kasvien ja maaperän mikrobiyhteisöt reagoivat muutoksiin. Erityisesti minua kiinnostaa miten kasvien toiminta heijastuu metsistä vesistöihin valuvaan orgaaniseen hiileen, Berninger selvittää.

—Minua kiinnostaa myös, kuinka isoja seuranta-aineistoja pystytään käyttämään hyväksi ympäristönmuutoksen tutkimuksessa. Maailmalla on kerätty isoja aineistoja, kuten esimerkiksi puulustoaineistoja puiden kasvusta, tai Fluxnetissa kerätyt metsien hiilitaseaineistot. Kolmas teemani on metsätalous ja sen hiilitaseet. 

Berningerin mukaan viime aikana on ollut näkyvissä, että ilmastonmuutoksen riskit ovat ikävä kyllä täyttymässä.

—Kuivuus, metsäpalot, myrskyvahingot, sekä ironisesti kyllä myös hallatuhot ovat tulossa yhä tärkeämmiksi. Tarvitsemme menetelmiä, joilla juuri ääri-ilmiöiden vaikutukset saadaan hallittua, ja turvattua ekosysteemien toiminta tulevaisuudessa.

Berninger muistuttaa, että luonto ja metsät ovat tärkeitä Pohjois-Karjalassa, ja siksi tarvitaan kasviekologian osaajia.

—Opetuksessa olen yrittänyt korostaa monipuolista osaamista ja ongelmanratkaisukykyä. Olen varmasti positiivinen ja kannustava, mutta myös hyvin vaativa ohjaaja. Siksi melkein kaikki entiset maisteri- ja väitöskirjatyöntekijäni ovat koulutustaan vastaavassa työssä, hän miettii.

—Mielenkiintoista on, että yksi entinen väitöskirjatekijäni on hyvin menestynyt datatieteilijänä. Yritän siis luoda pohjaa monipuolisille asiantuntijoille. 

Lisätietoja: Frank Berninger, p. 050 596 8481, frank.berninger (a) uef.fi

 

Itä-Suomen yliopiston kasviekologian professori, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet, 1.9.2018 alkaen

S. 1967, Saksa

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, 1997

Tärkeimmät tehtävät

  • Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, 2011-
  • Professori, Zheijang A&F University, Kiina, 2016-
  • Canadian Journal of Forest Researchin toimittaja
  • Kanadan metsien tuotoksen tutkimusprofessori (Canada Research Chair in Forest Productivity)
Frank Berninger