Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kananmunia

Kananmunan aineenvaihduntatuotteilla yhteys pienempään diabetesriskiin

Itä-Suomen yliopiston uuden tutkimuksen mukaan keskimäärin yhden kananmunan syönti päivittäin lisää sellaisten verenkierron aineenvaihduntatuotteiden määrää, jotka ovat yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tutkimus julkaistiin Molecular Nutrition and Food Research -tiedejulkaisussa.

Kananmuna on yksi ristiriitaisimmista ruoka-aineista. Sen syöntiä on perinteisesti kehotettu rajoittamaan runsaan kolesterolipitoisuuden takia, mutta kananmunassa on poikkeuksellisen runsaasti myös erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on havaittu suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Siten kananmunan terveysvaikutuksia on vaikea päätellä pelkästään sen sisältämän kolesterolin perusteella.

Tutkimusryhmä on aiemmin raportoinut, että keskimäärin yhden kananmunan syönti päivässä yhdistyi pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin keski-ikäisillä itäsuomalaisilla miehillä Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksen aineistossa. – Uusimman tutkimuksen tarkoituksena oli metabolomiikka-analyysien avulla etsiä yhdisteitä, jotka voisivat selittää havaittua yhteyttä. Metabolomiikka-analyysillä saadaan kattavaa tietoa esimerkiksi verinäytteen sisältämistä yhdisteistä, kertoo nuorempi tutkija Stefania Noerman.

Analyyseissä havaittiin, että runsaammin kananmunia käyttäneiden miesten verinäytteissä oli enemmän tiettyjä lipidiyhdisteitä. Samoja yhdisteitä löydettiin myös niiltä miehiltä, joille ei kehittynyt tyypin 2 diabetesta. Tämän lisäksi tutkimusryhmä havaitsi useiden verestä mitattavien yhdisteiden, kuten jo aiemmissa tutkimuksissa havaitun aminohappo tyrosiinin, ennustavan kasvanutta tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Tutkimus antaa viitteitä mekanismeista, jotka voivat ainakin osittain selittää kananmunien syönnin yhteyttä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin tässä tutkimusaineistossa. – Ennen kuin voidaan tehdä varmempia johtopäätöksiä kananmunan syönnin vaikutuksista elimistön toimintaan, tarvitaan kuitenkin lisää sekä solutason tutkimuksia että ihmisillä tehtäviä kokeellisia tutkimuksia, joissa käytetään edistyneitä tutkimusmenetelmiä, kuten metabolomiikkaa, Noerman toteaa.

Lisätietoja:

Kati Hanhineva, FT, ravitsemus- ja elintarvikemetabolomiikan dosentti, 040-3552364, kati.hanhineva@uef.fi

Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, 040-3552957, jyrki.virtanen@uef.fi

Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Metabolic profiling of high egg consumption and the associated lower risk of type 2 diabetes in middle-aged Finnish men

Stefania Noerman, Olli Kärkkäinen, Anton Mattsson, Jussi Paananen, Marko Lehtonen, Tarja Nurmi, Tomi-Pekka Tuomainen, Sari Voutilainen, Kati Hanhineva, Jyrki K Virtanen

Molecular Nutrition and Food Research. Julkaistu internetissä 12.12.2018

http://doi.wiley.com/10.1002/mnfr.201800605