Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kärhä Kalle.

Kalle Kärhä metsäteknologian professoriksi

Digitaalisuudella lisää työn tuottavuutta, laatua ja työviihtyvyyttä

—Kun metsätieteistä valmistuvien työelämävalmiudet ovat hyvät, työllistyminen on varmaa, sanoo uusi metsäteknologian professori Kalle Kärhä.

Metsäteknologian professori Kalle Kärhä astuu uuteen pestiinsä yritysmaailmasta. Hän toimi kymmenen viime vuotta operatiivisissa sekä TKI-työtehtävissä Stora Enson puunhankinnassa.

—Metsäbiotaloutta digitalisoidaan vauhdilla. Näin tavoitellaan kustannustehokkuutta ja laatua puuhuollossa kannolta tehtaalle. Samalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Myös kestävyys ja monimuotoisuus ovat tulleet osaksi jokapäiväistä työtä puunhankinnassa.

—Meidän suomalaisten pitää itse rakentaa kilpailukykymme ja varmistaa, että pärjäämme globaaleilla markkinoilla. Kukaan muu ei tule tekemään sitä puolestamme.

Kärhän mukaan yliopiston on oltava visionäärinen suunnannäyttäjä.

—Yliopiston on kuunneltava herkällä korvalla työelämän osaamis- ja TKI-tarpeita. Niiden pohjalta on rakennettava koulutustarjontaa ja hankkeita, jotka palvelevat työelämää, hän muistuttaa.

—Metsäalalla tehdään paljon pioneerihenkistä tutkimusta. Meidän on tuotettava yliopistolla innovaatioiden alkuja, joten perustutkimus ja yhteistyön tekeminen eri tieteiden välillä ovat tärkeässä roolissa.

Kärhä on toiminut paljon opinnäytetöiden ohjaajana. Hänen mukaansa metsätieteistä valmistuvalla on oltava vahva metsäteknologian perusosaaminen, ja hänen on ymmärrettävä koko arvoketju, sekä raaka-aineiden erilaiset vaatimukset. On myös osattava johtaa, itseään ja muita. Alalla pärjää, kun oma asenne on kunnossa.

—Olemme itse kukin oman elämämme freelancereita, se on minusta nykypäivää. Oma työsarka on tehtävä hyvin, jotta seuraava osa prosessista onnistuu. Tärkeä taito on myös ratkaisukeskeisyys, kun uusia haasteita tulee työpöydällemme.

Puun käyttöä ei ole vielä optimoitu Suomessa

Metsäalan automatisoinnista on puhuttu pitkään, mutta Kärhän mukaan sinne on vielä matkaa. Yhtenä tavoitteena ovat itse ajavat työkoneet, mutta seuraava askel on kuitenkin avustaa enemmän kuljettajaa työssään uuden sensoriteknologian avulla. Näin parannetaan muun muassa harvennusten laatua ja koneenkuljettajien työviihtyvyyttä.

—Digitaalisuuden hyödyntäminen on minulle mieleinen aihe. Digitaalisuudella voimme nostaa puunhankintaoperaatioiden tehokkuutta ja laatua, sekä parantaa hankintaketjussa toimivien ihmisten työssäjaksamista. Haluan olla mukana erityisesti kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittämisessä.

—On hienoa, että nyt on kova pöhinä päällä: kone- ja autovalmistajat kehittävät aktiivisesti kuljettajaa opastavia järjestelmiä, mitä tukevat useat tutkimus- ja kehityshankkeet. Tulevissa koneissa ja autoissa on hybridisensorijärjestelmiä, jotka koostuvat erilaisista konenäkö- ja laserkeilainpohjaisista teknologioista, Kärhä ennustaa.

—Puun käyttöä ei ole vielä optimoitu Suomessa. Julkisuus haastaa läpinäkyvyyteen, kun hankintaketjusta raportoidaan viranomaisille ja metsänomistajille. Ihminen tekee edelleen pääosin omavalvonta- ja tarkastusmittaukset, mikä syö resursseja. Esimerkiksi tiedot purojen varsien suojakaistaleista, tekopökkelöistä ja hiilijalanjäljestä on saatava tarkemmiksi.

—Automaattisen raportoinnin myötä vahvistetaan energiatehokkuutta ja varmistetaan tietotarpeet ja eväät tuleville vuosille toimittaessa ainutlaatuisen, uusiutuvan materiaalin – puun – kanssa.

Lisätietoja: Professori Kalle Kärhä, p. 050 475 4772, kalle.karha (a) uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/kalle.karha/

Painolaatuiset nimityskuvat
https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/44556?encoding=UTF-8
https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/44557?encoding=UTF-8

***

Kalle Kärhä metsäteknologian, erityisesti metsätalouden operaatioiden ja logistiikan digitalisaation professoriksi 1.10.2021 alkaen

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Joensuun yliopisto, 1998
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Joensuun yliopisto, 1994
Kauppatieteiden maisteri, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 2001

Dosentti (metsäteknologia), Helsingin yliopisto, 2005
Dosentti (metsäteknologia, metsäenergian hankinta), Itä-Suomen yliopisto, 2013

 

 

Kalle Kärhä

Professori