Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEF liput lipputangoissa

Kaikkia hyödyttävää yhteistyötä

– Teemme Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyötä, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Haluamme osaltamme näyttää, miksi yliopiston panos on tärkeää koko yhteiskunnalle, muotoilee Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhonen.

Vesa Korhonen väitteli Itä-Suomen yliopistosta parisen vuotta sitten psykologian alalta. Nykyisin hän työskentelee Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtajana Helsingissä, ja on alumnina halunnut pitää hyvistä yhteyksistä yliopiston suuntaan kiinni. Hän näkee yhteistyössä säätiön ja yliopiston välillä monia hyviä puolia.

– Yhteistyömme on jo hyvässä vauhdissa, mutta ideoimme koko ajan lisää uusia muotoja. Me hyödymme yliopistotutkijoiden asiantuntemuksesta, ja vastaavasti tutkijat saavat näkyvyyttä ja tunnustusta panoksestaan kauttamme myös akateemisen maailman ulkopuolella.

Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon valtakunnallinen säätiö, yhteiskunnallinen yritys, jonka toiminta perustuu vahvaan neuropsykiatristen oireyhtymien, erityisesti autismikirjon tuntemukseen.

– Toimintamme koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista.

Korhosen mukaan autismin kirjon henkilöistä noin 75–90 prosenttia on tällä hetkellä Suomessa työttömänä.

– Työllistymisen esteenä ovat lähinnä luodut rakenteet ja esimerkiksi ajatus siitä, hyvän työntekijän on aina oltava mahdollisimman sosiaalinen.

Tietoisuutta autismista halutaan levittää myös inhimillisistä syistä: jokaisella on oikeus olla osallinen yhteiskunnassa ja päästä eteenpäin elämässä.

– Toiveena on saada yhteiskuntamme toimintatavat sellaisiksi, että kaikki voisivat saada oikeanlaista ja -aikaista tukea, emmekä rakentaisi turhia ja näkymättömiä esteitä.

Tutkimustieto käytäntöön

Seminaarit, yleisötilaisuudet, luennot ja koulutukset ovat yksi tapa lisätä tietoisuutta autismista.

– Väitöskirjaohjaajani, erityispedagogiikan professori Eija Kärnä on käynyt säätiömme tilaisuuksissa puhumassa. Itä-Suomen yliopistossa autismiin liittyvä tutkimus on vahvaa.

Eija Kärnä on mukana myös Autismiymmärrys-hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeessa luodaan tietoisuutta ja ymmärrystä autismikirjosta.

– Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeessa mukana Uefista taas ovat rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ja psykologian yliopisto-opettaja Hanna-Mari Lahtinen. Hankkeessa kehitetään autismikirjon ja ADHD-henkilöiden oikeusturvan toteutumista Suomen rikosoikeudellisessa järjestelmässä.

Myös Uefin hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän yhteistyöverkoston, Vaikuttavuuden talon, kanssa on käynnistelty yhteistyötä. Vesa Korhonen on taas käynyt yliopistolla puhumassa työelämään siirtymisestä tohtoriopiskelijoille.

– Toiveissamme on, että autismitietoisuutta lisättäisiin tulevaisuudessa opettajankoulutuksessa. Olisi hyvä, että tulevat opettajat saisivat asiaan sekä akateemisen näkökulman että myös muiden palveluntuottajien asiantuntemusta.  

Autismisäätiö on myös vinkannut yliopistolle uusista tutkimusavauksista. Korhonen toivoo, että yhteistyö vakiintuisi myös tutkimuksen kautta.

– Olisi tärkeää, että autismiin liittyvä tutkimustieto löytäisi mahdollisimman nopeasti tiensä esimerkiksi palveluntuottajille ja organisaatioihin. Näin voisimme puolin ja toisin hyödyntää toistemme tietovarantoja.