Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Opiskelijat ja henkilöstö yhteisen neuvottelupöydän äärellä.

Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2017 valmistuneista alle prosentti oli työttömänä syksyllä 2022

Yliopistosta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvällä tasolla valtakunnallisen uraseurantakyselyn mukaan.

Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden työmarkkinatilannetta voi pitää hyvänä tuoreimman uraseurantakyselyn tulosten perusteella: peräti 93,4 prosenttia vuonna 2017 valmistuneista kyselyyn vastanneista oli töissä kyselyhetkellä lokakuussa 2022. Työvoiman ulkopuolella, kuten opiskelijana tai vanhempainvapaalla, oli vajaa kuusi prosenttia ja työttömänä 0,7 prosenttia.

Valtakunnallinen uraseurantakysely lähti kaikille vuonna 2017 eri yliopistoista valmistuneille opiskelijoille lukuun ottamatta kandidaatin tutkinnon tehneitä, joille se oli välitutkinto. Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden vastausprosentti oli 38, eli yhteensä 606 valmistunutta vastasi kyselyyn. Itä-Suomen yliopiston tulos noudattaa pitkälle valtakunnallisia tuloksia, joiden mukaan yliopistosta valmistuneista 96 prosenttia oli töissä, työvoiman ulkopuolella 4 prosenttia ja työttömänä yksi prosentti.

Itä-Suomen yliopiston koulutusaloittain tarkasteltuna täystyöllistettyjä olivat maatalous-metsätieteelliseltä alalta sekä tietojenkäsittelytieteen ja tietoliikenteen (ICT) alalta valmistuneet. Toisaalta näiden alojen kohdalla kyselyyn vastanneiden määrä oli pieni. Yhtään työtöntä vastaajaa ei ollut terveystieteelliseltä ja yhteiskuntatieteelliseltä eikä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalta valmistuneissa.

Puolet uraseurantakyselyn vastaajista työskenteli erityisasiantuntija- tai asiantuntijatason tehtävissä. Suurin osa Itä-Suomen yliopistosta valmistuneista, yli 40 prosenttia, työskenteli kuntasektorilla. Kasvatusalalta valmistuneista peräti 80 prosenttia työskenteli kuntasektorilla. Seuraavaksi yleisimmin (18 %) valmistuneet työskentelivät suuressa yrityksessä (250 työntekijää tai enemmän) tai pk-yrityksessä (15 %). Yksityiseltä sektorilta oli löytänyt töitä siten joka kolmas vastaaja. Tyypillisimmin yksityisellä puolella työskentelivät kaupan, hallinnon tai oikeuden alalta valmistuneet sekä tietojenkäsittelytieteestä valmistuneet.

Itä-Suomen yliopistosta vastanneista erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta oli kaikkiaan 62 prosenttia, mikä vastaa valtakunnallista tasoa (64 %).

Kaikki uraseurantakyselyn tulokset löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen-palvelusta, jossa tuloksia voi tarkastella yliopistoittain tai koulutusaloittain. Töissä.fi-palvelusta taas voi tarkastella tietyn pääaineen tai koulutusohjelmasta valmistuneiden sijoittumista työelämään. Itä-Suomen yliopiston tulokset löytyvät Valmistuneiden sijoittuminen työelämään -sivulta Kamu-verkkopalvelusta.

Lisätietoja

Outi Suorsa, suunnittelija, ura-ohjaaja, Itä-Suomen yliopisto, outi.suorsa@uef.fi, p. 050 375 2155