Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Vihkoja ja kyniä koulupöydällä

Itä-Suomen yliopistossa ennätysmäärä maisteritutkintoja

Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin vuonna 2020 kaikkiaan 1737 ylempää korkeakoulututkintoa, 1326 alempaa korkeakoulututkintoa ja 166 tohtoritutkintoa.

  • Koulutus ja oppimisympäristöt
  • Yliopistoyhteisö

Ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärän vuosittainen nousu jatkuu tasaisena ja viime vuonna saavutettiinkin historian paras tulos suoritettujen tutkintojen määrässä. Eniten ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin kasvatusaloilla, yhteiskunnallisilla aloilla sekä kauppatieteissä ja oikeustieteissä.

Ylempien korkeakoulututkintojen määrän kasvua selittää Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin Tapio Määtän mukaan maisteriohjelmien lisääntynyt vetovoima ja aiempien vuosien aloituspaikkalisäykset.

– Maisteriohjelmissa suoritettujen tutkintojen osuus kaikista ylemmistä korkeakoulututkinnoista on kasvanut selvästi. Viime vuonna joka viides ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut opiskeli maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmista valmistuneista maistereista 198 oli ulkomaalaisia. Kasvua selittää myös hakijasuman purkuun vuosina 2014–2015 saatu erillisrahoitus, jolloin aloituspaikkamääriä nostettiin väliaikaisesti yhteensä vajaalla kahdella sadalla paikalla, Määttä kertoo.

Määttä arvioi myös, että koronapandemian aiheuttama siirtyminen osittaiseen etäopetukseen on edesauttanut tutkintojen saamista valmiiksi.

– Etäopetusratkaisut ovat mahdollistaneet aiempaa paremmin opintojen ja työn joustavan yhdistämisen, ja osa opiskelijoistamme on tästä hyötynyt. Haluan lausua suuret kiitokset kaikille opettajillemme siitä joustavuudesta, jolla opetusta on viime vuoden poikkeuksellisissa olosuhteissa toteutettu, Määttä sanoo.

Tohtoritutkintojen määrä kasvoi edellisvuodesta kahdellakymmenellä. Tohtoritutkintoja on suoritettu Itä-Suomen yliopiston historiassa vain kerran enemmän kuin vuonna 2020. Tutkintoja suoritettiin terveystieteiden tiedekunnassa 58, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 64, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 28 ja filosofisessa tiedekunnassa 16.

Yksittäisiä tutkintoja voi vielä rekisteröityä vuodelle 2020.

Itä-Suomen yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain ja koulutusaloittain (PDF-tiedosto)

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Tapio Määttä, tapio.maatta (a) uef.fi, p. 050 575 1589