Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mukeja käsissä.

Itä-Suomen yliopistoon rahoitusta Team Finland Knowledge -ohjelmasta

Viidelle Itä-Suomen yliopiston hankkeelle on myönnetty rahoitusta Team Finland Knowledge -ohjelmasta.

Yhteensä rahoitusta myönnettiin 314 516 euroa ja se on käytettävissä ajalla 1.8.2022–31.12.2024. Opetushallituksen vetämän ohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK-verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja. Nyt myönnetyn rahoituksen turvin luodaan ja vahvistetaan yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja afrikkalaisten, latinalaisamerikkalaisten, intialaisten ja kiinalaisten kumppanien kanssa.

Rahoitetut hankkeet:

Suomen ja Kiinan välillä toteutettavassa globaaliin elintarviketurvallisuuteen ja kestävyyteen keskittyvässä hankkeessa luodaan elintarviketurvallisuuskurssi, johon kuuluu virtuaaliluentoja, vuorovaikutteisia keskustelutilaisuuksia, ruoan mikrobiologiaan keskittyviä laboratorioharjoitteita sekä ruoan säilyvyyden arviointia. Lisäksi hanke edistää Suomen ja Kiinan kahdenvälistä korkeakouluyhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön Finland China Food and Health Network -verkoston kautta. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa ovat Helsingin yliopisto, Hongkongin yliopisto ja Shenzhenin yliopisto. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 71 844 euroa ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikölle. Hankkeen yhteyshenkilöinä Itä-Suomen yliopistossa toimivat professori Marjukka Kolehmainen ja tutkimuskoordinaattori Suchetana De. Finland-China Collaborative Training on Global Food Safety: An Approach to Enhance Global Sustainability -hankkeen kuvaus Opetushallituksen sivuilla.

Kiertotalouden monitieteistä koulutusta edistävässä hankkeessa luodaan yhteisiä kiertotalouden, kestävyyden ja tulevaisuuden ympäristöteknologioiden teemoja käsitteleviä kursseja Suomen ja Intian välille tapaustutkimusten pohjalta. Hanke hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Suomen ja Intian välistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä edistävää FICORE-konsortion verkostoa. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa toimivat Indian Institute of Technology Delhi, Indian Institute of Technology Dharwad sekä Indian Institute of Technology Guwahati. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 62 549 euroa ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitokselle. Hankkeen yhteyshenkilöinä Itä-Suomen yliopistossa toimivat professori Jussi Kukkonen ja projektitutkija Victor Carrasco Navarro. Development of Multidisciplinary Education in Circular Economy -hankkeen kuvaus Opetushallituksen sivuilla.

Suomen ja Andien välillä toteutettava hanke edistää elintarvike- ja ravitsemustieteen koulutusta, jotta vähälle käytölle jääneitä Andien viljelykasveja voitaisiin hyödyntää paremmin kestävissä ruokajärjestelmissä. Hankkeen tavoitteena on luoda monitieteinen Andien viljelykasveja käsittelevä verkkokurssi maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijoille. Kurssi keskittyy viljelykasvien käyttöön, ominaisuuksiin ja markkinapotentiaaliin sekä niiden merkitykseen paikallisena elinkeinona ja resilienteissä ja kestävissä ruokajärjestelmissä. Hankkeessa keskitytään vähemmän tutkittuihin teemoihin, jotka liittyvät Andien viljelykasvien käyttöön, markkina- ja muuhun arvoon ja perinteiseen tietoon sekä pohditaan ilmastonmuutokseen liittyviä tulevia haasteita. Hankkeessa tuotettua tietoa viedään tulevien ammattilaisten koulutukseen ja sitä levitetään tiedeyhteisölle, elintarvikeinnovaattoreille ja elintarvikeyrityksille maailmanlaajuisesti. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa toimivat Turun yliopisto, Universidad Nacional Agraria La Molina Perussa ja Universidad Mayor de San Simon Boliviassa sekä University Innovations Global Yhdysvalloissa. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 61 672 euroa ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikölle. Hankkeen yhteyshenkilöinä Itä-Suomen yliopistossa toimivat professori Marjukka Kolehmainen ja yliopistotutkija Carlos Gomez Gallego. Finnish-Andean Partnership: Training in Food Science and Nutrition to Promote Andean Under-utilised Crops in Sustainable Food Systems -hankkeen kuvaus Opetushallituksen sivuilla.

Afrikkalaisia ja eurooppalaisia näkökantoja liiketoimintaan ja kestävään taloudelliseen kehitykseen tarkastelevan hankkeen tavoitteena on kehittää käytännönläheistä tietoa tarjoava kurssi, joka keskittyy tämänhetkiseen taloudelliseen kehitykseen ja liiketoimintaympäristöihin valituissa Afrikan ja Euroopan maissa. Kurssin tavoitteena on herättää kiinnostusta Afrikkaa kohtaan, luoda tietoisuutta taloudellisista mahdollisuuksista ja liiketoimintamahdollisuuksista Afrikan maissa sekä esitellä Suomi houkuttelevana kohteena afrikkalaisille investoinneille, tärkeänä liikekumppanina EU:ssa ja johtavana innovaatiokeskuksena tietyillä aloilla. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää tiiviimpiä taloudellisia siteitä Suomen/ EU:n ja Afrikan välillä. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa toimivat Botswana Open University Botswanassa, College of Business Education Tansaniassa, National University of Lesotho Lesotossa, University of Malawi Malawilla, University of Mauritius Mauritiuksella and University of Seychelles Seychelleillä. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 59 251 euroa ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselle. Hankkeen yhteyshenkilönä Itä-Suomen yliopistossa toimii projektitutkija Dmitry Zimin.  Business and Sustainable Economic Development: African and European Perspectives -hankkeen kuvaus Opetushallituksen sivuilla.

Vihreää siirtymää tukeva suomalais- ja chileläiskorkeakoulujen välistä liikkuvuutta ja vuoropuhelua edistävä hanke tuo yhteen useita yliopistoja kestävän kehityksen ja kiertobiotalouden aloilla. Hanke edistää henkilöstön liikkuvuutta Suomen ja Chilen välillä ja siinä kehitetään opetussuunnitelmia ja sekä TKI-yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan biotalouden webinaarisarja. Itä-Suomen yliopiston kumppaneina hankkeessa toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Universidad Católica del Maule, Universidad de Concepción, Universidad de Talca ja Universidad Austral de Chile Chilessä. Hankkeelle myönnetty rahoitus on 59 200 euroa ja se on osoitettu Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolle. Hankkeen yhteyshenkilöinä Itä-Suomen yliopistossa toimivat tutkijatohtori Piritta Torssonen ja suunnittelija Isabel Muñoz Hidalgo. Fostering Green Transition Through Mobility and Effective Communication Between Finnish and Chilean HEIs  -hankkeen kuvaus Opetushallituksen sivuilla.

Rahoitetut hankkeet vauhdittavat Itä-Suomen yliopiston yhteistyötä globaalin etelän kumppaneiden kanssa ja ovat hyvin linjassa yliopiston strategisten kansainvälistymistavoitteiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.