Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kuva uudesta verkkosivusta

Itä- Suomen yliopistoon 500 paikkaa avoimen yliopiston väylään

Suomen suurin avoimen yliopiston väylä kasvaa entisestään ensi vuonna. Jatkossa aiempaa useammat voivat päästä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kautta. 

Avoimen yliopiston väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden tutkintotavoitteelliseen yliopisto-opiskeluun kaikille. Avoimen yliopiston opiskelijana aloitettuja opintoja voi tietyillä aloilla jatkaa tutkintoon saakka hakeutumalla yliopiston tutkinto-opiskelijaksi väylähaun kautta.

Tänä vuonna avoimen väylän kautta Itä-Suomen yliopistosta saa opiskelupaikan noin 200 opiskelijaa.
– Tavoitteemme on, että avoimen väylä olisi tulevaisuudessa käytössä yhä useamman alan yhtenä opiskelijavalinnan väylänä ja sitä kautta valittaisiin nykyistä enemmän tutkinto-opiskelijoita. Tulemme lähivuosina kaksinkertaistamaan avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden määrän. Avoimen väylä täydentää tärkeällä tavalla todistusvalintaa ja valintakokeita yhtenä opiskelijavalinnan väylänä, sanoo Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä. 

Määtän mukaan useilla Itä-Suomen yliopiston aloilla ollaan avaamassa uusia avoimen väyliä. Ensi vuonna lähes 40:een Itä-Suomen yliopiston eri hakukohteeseen voi hakeutua avoimen väylän kautta.
– Eri hakukohteidemme avoimen väylillä on vuonna 2021 haettavana yhteensä lähes 500 opiskelupaikka, Määttä kertoo.

Uusia avoimen väyliä on avattu ortodoksiseen teologiaan, erityisopettajan tutkintoon, kulttuurintutkimukseen ja oikeustieteelliseen. Historian, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, maantieteen ja ympäristöpolitiikan avoimen väyliä on laajennettu. Kehitteillä on myös avoimen väylä farmasiaan.
– Muutoksia on tehty myös väylähaussa edellytettävien opintopisteiden määrään eli tutkinto-opiskelijaksi voi joissain tapauksissa hakeutua avoimen väylän kautta aiempaa vähemmillä opintopisteillä, Määttä toteaa.

Opiskelijamäärältään suomalaisten yliopistojen laajin avoimen väylä on Määtän mukaan ollut pitkään oikeustieteiden laitoksen julkisoikeus (HTK/HTM-tutkinnot), johon valittiin tämän kevään haussa avoimen väylän kautta 108 opiskelijaa. 

Muita laajimpia Itä-Suomen yliopiston avoimen väyliä ovat ensi vuonna kauppatieteet 40 opiskelijalla sekä oikeustieteellinen, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede ja ortodoksinen teologia, joissa kussakin väylän kautta valitaan 30 opiskelijaa. Läntiseen teologiaan ja varhaiskasvatustieteeseen valitaan avoimen väylän kautta 20 opiskelijaa sekä hoitotieteeseen 15 opiskelijaa.

Lue lisää väyläopinnoista ja hakumahdollisuuksista väyläsivuiltamme https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/vayla

Lukuvuoden 2020–2021 avoimen yliopiston opetusohjelmat löytyvät opintopolusta:
https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/lukuvuoden-2020-2021-opetustarjonnan-julkaisu

Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin avoimen yliopiston opintoihin alkaa porrastetusti 5.8.2020 klo 9:00.