Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF-tunnus.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoille yli 1,8 miljoonaa euroa Suomen Kulttuurirahaston apurahoja

Suomen Kulttuurirahasto jakoi lokakuussa 2023 saatujen hakemusten perusteella yli 30 miljoonaa euroa apurahoina tieteen, taiteen ja kulttuurin hyväksi. Kulttuurirahasto on yksi Suomen suurimmista apurahasäätiöistä. Hakukierroksella ylittyi ensimmäistä kertaa 10 000 hakemuksen rajapyykki. Hakemuksista joka kymmenes sai myönteisen apurahapäätöksen. Apurahahakemuksia on arvioimassa yli 150 vuosittain vaihtuvaa tieteen ja taiteen eri alojen asiantuntijaa.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat saivat tällä hakukierroksella apurahoja yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa. Suurimpien apurahojen saajia ovat teologian tohtori Sini Mikkola, kasvatustieteiden tohtori Soila Lemmetty ja professori Olli Sippula.

Sini Mikkola tutkii työryhmineen mieheyteen liitettyjä normeja, odotuksia ja ihanteita luterilaisuuden viitekehyksessä reformaatiosta 1900-luvun alkuun saakka. Tutkimukselle myönnettiin 242 000 euroa, joka on yksi Kulttuurirahaston suurimmista apurahoista. Soila Lemmetyn ja työryhmän jatkuvaa työelämässä oppimista käsittelevälle tutkimukselle myönnettiin 189 000 euron apuraha. Olli Sippula työryhmineen tutkii teollisuuden biomassakattiloiden hiilidioksidipäästöjen talteenottoa ja hyödyntämistä käsittelevään tutkimukseen. Heidän tutkimukselleen myönnettiin 199 000 euron apuraha.

Tutustu kaikkiin vuoden 2024 Suomen Kulttuurirahaston apurahansaajiin alla olevasta listauksesta. Tutkijoiden yhteystiedot löydät UEF Connect -asiantuntijahakupalvelusta.

Suomen Kulttuurirahaston tiedote vuoden 2024 apurahoista.

Suomen Kulttuurirahaston apurahat 2024

Humanistiset tieteet

 • Teol. tohtori Harri Huovinen kirkon jäsenyyden kokemuksellisuutta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 34 000 e.
 • Fil. maisteri Veera Hämäläinen liikkumisen ilmaisemisen vertaamista suomessa, englannissa ja venäjässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.
 • Fil. tohtori Mikko Kohvakka valtiovallan suhdetta Suomen itäiseen rajaseutuun käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 34 000 e.
 • Fil. maisteri Katriina Koponen aseksuaalista identiteettikategoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Fil. maisteri Elena Kozlova suomalaisten klassikkoteosten käännöksiä sekä kääntämiseen liittyviä valinta- ja käännösprosesseja käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Fil. maisteri Anna Laakkonen Neuvosto-Karjalan suomenkielistä lehdistöpropagandaa (1920–1937) käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 15 000 e.
 • Teol. tohtori Sini Mikkola ja työryhmä mieheyteen liitettyjä normeja, odotuksia ja ihanteita käsittelevään tutkimukseen 242 000 e.
 • Ph.D. Alexander Osipov kansallispuistojen ja luonnonmaisemien roolia kansakunnan rakentamisessa Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa 1990–2010-luvuilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 37 000 e.
 • Fil. maisteri Lauri Partanen arkistotyöhön kohdistuneita poliittisia paineita ja vaikutusyrityksiä kylmän sodan Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Fil. maisteri Marko Piipponen suomalaisen teknisen rikostutkimuksen historiallista kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.
 • Fil. maisteri Antti Purmonen perinteisiä baskimiesten ruokakerhoja käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Fil. maisteri Sofia Silfvast ortodoksikarjalaisten elettyä uskontoa ja suomalaistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.

Käyttäytymistieteet

 • Kasvatust. tohtori Soila Lemmetty ja työryhmä jatkuvaa työelämässä oppimista käsittelevään tutkimukseen 189 000 e.
 • Kasvatust. maisteri Mika Mononen luokanopettajakoulutuksen ohjattua opetusharjoittelua ja tiimiopettajuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.

Luonnontieteet

 • Fil. maisteri Jiri Jäntti nanovarjoainetta nivelrikon tietokonetomografiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Maat. ja metsät. maisteri Olivia Kuuri-Riutta boreaalisten soiden mikrobiyhteisöjä ja niiden toimintaa muuttuvassa ilmastossa käsittelevään väitöskirjatyöhön 48 500 e.
 • M.Sc. Franziska Wolff suokasvillisuuden tarkkaa spatiaalista mallintamista maastomittauksin ja dronekuvauksin käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.

Lääketieteet

 • Kansanterveystiet. maisteri Barkat Babar suun kautta otettavien antikoagulanttien ja sydän-verisuonilääkkeiden käyttöä neurodegeneratiivisia sairauksia sairastavilla käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • M.Sc. Andrea Hanel sukupuolihormonien muutoksia vauvaiässä ja niiden vaikutusta immuunisoluihin käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Fil. maisteri Jouni Härkönen keuhkosyövän NRF2-geenimutaatioita veren solunulkoisessa DNA:ssa käsittelevään väitöskirjatyöhön 5000 e.
 • Fil. maisteri Kalle Karjalainen post-traumaattisen ja metabolisen nivelrikon uudenlaisia vaikutusmekanismeja käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 15 000 e.
 • Ph.D. Bina Kashyap suun syövän tutkimusta sylkeä diagnostisena nesteenä käyttämällä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 34 000 e.
 • Lääket. tohtori Kasper Katisko otsa-ohimolohkorappeumien ja muiden etenevien muistisairauksien diagnostiikkaa ja ennustearviota käsittelevään tutkimukseen 3500 e.
 • Fil. tohtori Adam Kositsky Piezo1-ionikanavan vaikutusta jänteen toimintaan ja palautumiseen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 34 000 e. M.Sc. Adéla Králová uusia ratkaisuja aivojen kreatiininkuljettajanpuutos-oireyhtymän parantamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Fil. maisteri Sara Kälvälä suomalaisen alfa-synukleiniimutaation aiheuttaman Parkinsonin taudin etenemistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Ingrid 30 000 e.
 • Fil. maisteri Noora Leppänen aggressiivisen eturauhassyövän hoitoresistenttimekanismeja ja uusia lääkeainekohteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.
 • Fil. tohtori Sanna Pasonen-Seppänen ja työryhmä immunoterapian hoitovastetta ennustavien biomarkkereiden tunnistamista melanoomapotilaiden kasvaimesta ja perifeerisestä verestä käsittelevään tutkimukseen 30 000 e.
 • Fil. maisteri Aino-Kaisa Piironen veren merkkiaineiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksia nuorten mielenterveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • M.Sc. Eloi Schmauch sepelvaltimotaudin ja eteisvärinän molekyylimekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Lääket. tohtori, professori Heikki Tanila ja työryhmä mikrogliasolujen roolia Alzheimerin taudin tautimekanismissa käsittelevään tutkimukseen 70 000 e.

Maatalous- ja metsätieteet

 • Apulaisprofessori Tuomas Aakala ja työryhmä vanhojen luonnonmetsien tutkimus- ja opetuskoealan perustamiseen 30 000 e.
 • Maat. ja metsät. maisteri Reetta Kangaslampi hajutunnistuskoirien käyttöä tuhohyönteisten varhaisessa tunnistamisessa ja torjunnassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.
 • Fil. tohtori Taija Saarela virtavesiä metaanin lähteinä vihertyvällä arktisella alueella käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 34 000 e.
 • Maat. ja metsät. maisteri Hanna Siiskonen metsiin kohdistuvan EU-politiikan muutoksia ja metsäalan uusia innovaatiomahdollisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.

Tekniset tieteet

 • Dipl.ins. Riku Huttunen uniapnean tunnistamista tekoälyn ja synteettisen datan avulla käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 17 500 e.
 • Fil. maisteri Hilla Magga syövän sädehoidon kehittämistä syväoppimispohjaisia menetelmiä sekä matemaattista ja tilastollista mallintamista hyödyntäen käsittelevään väitöskirjaan 15 000 e.
 • Fil. maisteri Teemu Nurmirinta kliinisen työkalun kehittämistä polven nivelrikon syntymisen ennustamiseen käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Professori Olli Sippula ja työryhmä teollisuuden biomassakattiloiden hiilidioksipäästöjen talteenottoa ja hyödyntämistä käsittelevään tutkimukseen 199 000 e.

Yhteiskuntatieteet

 • Kauppat. maisteri, yhteiskuntat. kand. Kirsi Bykachev kansainvälisen tutkimusverkoston käytäntöyhteisöjen johtamista ja organisointia käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • Psykol. maisteri Anne Haikola yksilöiden kokemuksia anteeksiannon sisäisestä prosessista käsittelevään väitöskirjatyöhön 30 000 e.
 • M.Sc. Yasemin Kontkanen maahanmuuttajanaisten yrittäjyyttä Suomessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 35 000 e.
 • Oikeust. ja kauppat. maisteri Jenni Laine toiminta-alueittain opiskelevan vammaisen oppilaan oikeudellista asemaa suomalaisessa perusopetuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 30 000 e.
 • Kauppat. maisteri Tuuli Pulkkinen matkailun inkluusiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön 15 000 e.