Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Mies pitelee kipeää polvea.

Itä-Suomen yliopistolle pohjoismaista rahoitusta polven nivelrikon tutkimukseen

Itä-Suomen yliopisto on mukana uudessa kuusivuotisessa polven nivelrikkoon keskittyvässä hankkeessa, jolle pohjoismainen Novo Nordisk -säätiö on myöntänyt noin 6,7 miljoonan euron rahoituksen. UEFin osuus rahoituksesta on 1,4 miljoonaa euroa.

Hanketta koordinoi tanskalainen Ålborgin yliopisto ja mukana on myös Lundin yliopisto Ruotsista. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen polven nivelrikon ennustemalli ja parantaa potilaille tarjolla olevaa hoitoa.

Nivelrikko on yksi suurimpia työkyvyttömyyden aiheuttajia kaikkialla maailmassa, ja taudille tunnusomaisia oireita ovat kipu ja toimintakyvyn rajoittuminen. Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa ja nykymenetelmin on mahdollista vain lievittää sen oireita. Nivelrikko on monitasoinen ja monitekijäinen rappeuttava sairaus, ja polven nivelrikko on sen muodoista yleisin.

Biomekaanisilla tekijöillä on tärkeä rooli nivelten tasapainon ylläpitämisessä ja useat polven nivelrikon varhaisvaiheen interventiot pyrkivätkin muuttamaan biomekaniikkaa kehon tasolla, jotta voitaisiin vähentää solutason muutoksista johtuvaa rappeutumista. Kehon eri tasojen, eli koko kehon, nivelten, kudosten ja solujen välistä suhdetta nivelrikossa ja niiden linkittymistä kipuvasteeseen ei kuitenkaan ymmärretä vielä täysin.

Nyt alkava hanke pyrkii löytämään vastauksia näihin kysymyksiin tuomalla yhteen matemaattisen mallinnuksen asiantuntijoita, joiden mallinnusosaaminen ulottuu kehon eri tasoille, mukaan lukien mekanobiologia ja kokeellinen luun, ruston ja jänteiden karakterisointi. Hankkeessa on mukana myös maailman johtava polven nivelrikon kipumekanismien tutkija. Tarkoituksena on kehittää maailman ensimmäinen kokonaisvaltainen polven nivelrikon ennustemalli, joka ottaa huomioon myös kuormituksen ja kivun. Malli paitsi lisää ymmärrystä polven nivelrikosta, se myös mahdollistaa hoitojen räätälöinnin potilaiden tarpeisiin yksilöllisen ennusteen pohjalta.

Hankkeen ensivaiheessa tutkijat kehittävät kliiniseen ympäristöön soveltuvia mittaustekniikoita, joiden avulla kerätään dataa mallia varten. Tutkimus etenee keho-, nivel-, kudos- ja solutasoisten matemaattisten mallien tarkasteluun ja niiden linkittämiseen kipuvastetta kuvastavaan malliin. Tarkoituksena on ymmärtää polven nivelrikkoon kohdistuvien interventioiden ja kehon eri tasoilla tapahtuvan vasteen välistä suhdetta. Alatason mallien tarkkuutta arvioidaan erilaisin validoinnein ja monitasoisen mallin ennakointikykyä arvioidaan hankkeen aikana toteutettavassa kohorttitutkimuksessa. Mallin ennakointikykyä sovelletaan lopulta uusien, yksilöllisten interventioiden kehittämiseksi polven nivelrikkoon. Hankkeen pääasiallinen tavoite on parantaa potilaiden hoitoa.

Lisätietoa: Professori Rami Korhonen, Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos, rami.korhonen (a) uef.fi, p. 040 355 3260

Rami Korhonen

Professori

Avainsanat