Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Itä-Suomen yliopisto vahvasti mukana eurooppalaisten koulujen yhteisessä verkkohankkeessa

eTwinning on verkkopohjainen hanke eurooppalaisten koulujen yhteistyön tiivistämiseksi ja verkossa tapahtuvan opetuksen kehittämiseksi. Hankkeen digitaalisella alustalla on Suomessa 7 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja suomalaisten yliopistojen opettajankoulutusyksiköistä UEF on tällä hetkellä vahvimmin hankkeessa mukana.

– Tavoitteena on sisällyttää eTwinning-verkosto ja sen hyödyntämismahdollisuudet osaksi opettajankoulutuksemme opintoja niin, että verkosto toimii meiltä valmistuville opettajille yhtenä konkreettisena esimerkkinä kansainvälisestä koulujen yhteisöstä, muotoilee kasvatustieteen professori Ritva Kantelinen.

eTwinning-verkosto tarjoaa opettajille ja muille kouluissa työskenteleville ammattilaisille eri puolilla maailmaa turvallisen digitaalisen työskentelyalustan yhteistyölle ja yhteisille eTwinning-projekteille.

– eTwinningin Teacher Training Institutes -verkoston jäsenyys on sekä soveltavan kasvatustieteen osastolle että normaalikouluille yksi tapa verkostoitua kansainvälisesti opettajankoulutuksen arjessa.

Uusissa opetussuunnitelmissa edellytetään kansainvälisyyttä.

– eTwinningin portaali on jo itsessään kansainvälinen alusta, sillä sitä käyttää tällä hetkellä jo noin 700 000 opettajaa ympäri Eurooppaa, joten kansainvälisyys tulee siinä ikään kuin kaupan päälle.

Verkostoituminen osaksi opettajaksi opiskelevien arkea

Digitaalisella alustalla voidaan helposti toteuttaa erilaisia projekteja oppilaiden kanssa. Hankkeen kansallinen koordinaattori, ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, kertoo, että alustalla työstetään yleensä ajankohtaisiin teemoihin liittyviä projekteja.

– eTwinning mukautuu helposti erilaisiin tarpeisiin sekä eri-ikäisille käyttäjille. Projekteja voidaan sen avulla toteuttaa jo varhaiskasvatuksessa tai jopa aikuiskoulutuksessa.

Kantelisen mukaan UEFin opettajankoulutuksessa halutaan olla hereillä tulevan suhteen ja tarjota opiskelijoille mahdollisimman paljon konkretiaa teorian lisäksi.

– Oppiminen tapahtuu lähitulevaisuudessa yhä enemmän verkossa ja verkostoissa, joten tällaiset digitaaliset alustat tarjoavat siihen opiskelijoillemme konkreettisen näköalapaikan.

Aminoff korostaa myös eTwinningin turvallisuutta.

– Tietoturvan kannalta ajateltuna tämä on erittäin turvallinen alusta, sillä jokainen rekisteröityjä tarkistetaan erikseen. Käyttäjät ovat joko opettajia tai opettajaopiskelijoita.

Kuten kaikissa eTwinning-maissa, myös eri puolilla Suomea toimii hankkeen omia lähettiläitä.

– He ovat kokeneita opettajia ja eTwinningin asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet eTwinningin toimintaan, pedagogisiin ratkaisuihin ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen, Aminoff kuvailee.

Itä-Suomen alueella lähettiläänä on toiminut Kummun koulun opettaja Tuire Kokko Outokummusta. Kantelinen kertoo Kokon olleen mukana ja apuna konsultoimassa useammilla opettajankoulutuksen opintojaksoilla sekä englanninkielisillä vaihto- ja maisteriopiskelijoiden opinnoissa.

– Samalla kun alusta tulee tutuksi, leviävät sen käytännöt kansainvälisten opiskelijoiden kautta muihinkin maihin.

eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon koordinoima hanke. Mukana on lähes 700 000 eurooppalaista opettajaa. Ohjelmaan osallistuvat kaikki EU-maat sekä useita maita EU:n lähialueilta. eTwinning on osa Erasmus + -ohjelmaa. Suomessa sitä toteuttaa ja koordinoi Opetushallitus. eTwinningin tavoitteena on helpottaa ja lisätä eurooppalaista verkkopohjaista ystävyyskouluyhteistyötä.