Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Lähikuva kansainvälisen opiskelijaryhmän käsistä päällekkäin

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa virtuaalista neuvontapalvelua

Itä-Suomen yliopisto on avannut virtuaalisen YUFE Help Desk -neuvontapalvelun, jossa eri alojen opiskelijat ohjaajiensa tuella vastaavat kansalaisten kysymyksiin ja neuvovat heitä suomeksi ja englanniksi. Maksuttomat helpdeskit ovat osa eurooppalaisen YUFE-yliopistoallianssin (Young Universities for the Future of Europe) toimintaa, ja ne löytyvät verkko-osoitteesta uef.fi/yufe-helpdesk.

Ensimmäisinä toimintansa ovat aloittaneet kielihelppari, joka tarjoaa käännös- ja kielenhuoltopalveluita sekä monimuotoisuuteen keskittyvä Diversiteetti ja inkluusio -helpdesk. Palveluun voi lähettää kysymyksiä myös kaikkeen YUFE-allianssin toimintaan liittyen. Palvelua kehitetään jatkuvasti, ja aihepiirejä lisätään kiinnostuksen perusteella.

Suomi–englanti-kielihelppariin voi lähettää käännettäväksi tai tarkistettavaksi lyhyen tekstin. Kielihelppari auttaa myös englannin kielen käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja kielenhuoltopulmissa. Helpparissa työskentelee kaksi Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettavaa, englannin kielen ja kääntämisen väitöskirjatutkija Tuuli Ahonen sekä nuorempi tutkija Katarzyna Wisniewska vieraiden kielten ja käännöstieteen alalta. Kielihelppari on kaikille avoin, ja erityisesti se auttaa esimerkiksi opiskelijoita tutkielmien tiivistelmien kielentarkistuksessa.

Diversiteetti ja inkluusio -helpdesk tarjoaa vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät monimuotoisuuteen, erilaisuuden kunnioittamiseen, kuuntelemiseen ja osallisuuteen, sekä toisaalta moninaisen yhteisön jäsenten osallistamiseen ja mukaan kuulumiseen.

YUFE-allianssin yliopistot haluavat olla yhdessä johtava esimerkki avoimesta, opiskelijalähtöisestä ja inklusiivisesta eurooppalaisesta yliopistosta, joka tunnustaa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksen niin yliopistoille kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Kevään aikana Diversiteetti ja inkluusio -helpdeskiä toteuttavat suunnittelija Senni Pykäläinen ja YUFE-opiskelija Glyd Jun Aranes.

Neuvontapalveluihin voi lähettää kysymyksen tai palvelupyynnön sähköisellä lomakkeella, ja vastauksen saa valintansa mukaan joko sähköpostitse tai se julkaistaan nimettömänä verkkosivulla. Kysymyksen voi myös esittää ja saada vastauksen täysin anonyymisti. Palvelut vastaavat tiedusteluihin saapumisjärjestyksessä. Palvelun kehittämiseksi toivotaan palautetta sähköisellä lomakkeella, joka toimitetaan sähköpostivastauksen yhteydessä.

Helpdeskeihin ja muihin YUFE-kansalaisaktiviteetteihin osallistuvat opiskelijat voivat ansaita YUFE Civic Star -osaamismerkin osana YUFE Star System -järjestelmää, joka palkitsee opiskelijoita varsinaisten opintojen ulkopuolisista oppimissuorituksista.

Lisätietoja:

YUFE-koordinaattori, kansainvälisten asioiden kehittämispäällikkö Kristiina Väänänen, kristiina.vaananen@uef.fi, p. 050 409 0735

Promootiokoordinaattori Kirsi Bykachev, kirsi.bykachev@uef.fi, p. 050 3634819

YUFE pähkinänkuoressa

YUFE on yksi 41 eurooppalaisesta yliopistoliittoumasta, joille Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Euroopan laajuisesti toimivien yliopistomallien kehittämiseen. YUFE on rakentunut kymmenen eurooppalaisen tutkimusyliopiston ja neljän muun partnerin yhteisen vision pohjalta. Verkoston jäseniä yhdistää omistautuminen eurooppalaiselle ajatusmaailmalle, halu rakentaa entistä kilpailukykyisempää, innovatiivisempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa sekä tavoite löytää ratkaisuja päivän polttaviin haasteisiin.

Itä-Suomen yliopiston lisäksi liittoumassa ovat mukana Maastrichtin yliopisto Alankomaista, joka toimii koordinaattorina, Antwerpenin yliopisto Belgiasta, Bremenin yliopisto Saksasta, Carlos III Madrid -yliopisto Espanjasta, Essexin yliopisto Iso-Britanniasta, Kyproksen yliopisto ja Rooman Tor Vergata -yliopisto Italiasta, Rijekan yliopisto Kroatiasta ja Nicolaus Copernicus -yliopisto Puolasta. Korkeakoulutuksen kehittämisen lisäksi YUFE pyrkii lisäämään yliopistojen ja yliopistokaupunkien välistä yhteistyötä.