Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Itä-Suomen yliopisto sitoutui Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen

  • Yliopistoyhteisö

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025. Julistus antaa suomalaisen tutkimusyhteisön kehittymiselle yhteisen suunnan.  Julistuksessa avoimen tieteen ja tutkimuksen visiona nähdään avoimuus saumattomana osana tutkijan arkea. Avoin tiede ja tutkimus tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta, myös tutkimuksen laatua. Yhteisenä missiona on edistää avoimuutta tieteen perusarvona, vahvistaa tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä tutkitun tiedon liikkuvuutta ja vaikuttavuutta.

Rehtori Jukka Mönkkönen allekirjoitti sitoumuksen Itä-Suomen yliopiston puolesta 20. helmikuuta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen luomista on koordinoinut Tieteellisten seurain valtuuskunta yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa. Julistuksen laatimiseen ovat voineet osallistua kaikki suomalaisen tutkimusyhteisön jäsenet, ja tutkimusyhteisön organisaatiot on nyt kutsuttu sitoutumaan julistukseen.

Julistuksessa on määritelty neljä strategista päämäärää, jotka tarkentavat sitä, miten avoimuus tulee osaksi tutkijoiden ja tieteenteon arkea. Päämäärät on määritelty tutkimusyhteisön toimintakulttuurille, tutkimusjulkaisujen avoimelle saatavuudelle, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimelle saatavuudelle sekä tutkimusyhteisön edistämälle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudelle.

Tutustu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, +358 40 728 8057, jukka.monkkonen(a)uef.fi