Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mittalaite.

Itä-Suomen yliopisto johtaa uutta matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaivaa

Suomen Akatemia valitsi neljä uutta lippulaivaa, joita se rahoittaa lähes 90 miljoonalla eurolla.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma laajenee neljällä uudella tutkimuksen lippulaivalla. Uusien lippulaivojen tutkimuskohteet kattavat kvanttiteknologian, koulutuksen ja osaamisen, digitaalisen vesiosaamisen ja matematiikan hyödyntämisen kuvantamisessa ja mallintamisessa. Kyseessä on neljäs kerta, kun Suomen Akatemia valitsee lippulaivoja vuonna 2018 perustettuun ohjelmaan. 

Suomen Akatemia rahoittaa neljää uutta lippulaivaa kokonaisuudessaan lähes 90 miljoonalla eurolla kahdessa neljän vuoden jaksossa. Lisäksi taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit osallistuvat tutkimuskokonaisuuksien rahoittamiseen merkittävästi.

Itä-Suomen yliopiston koordinoima Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen FAME-lippulaiva on monitieteinen konsortio, joka kehittää sovelletun matematiikan ja fysiikan menetelmiä yhteiskunnan tarpeisiin kuten lääketieteelliseen kuvantamiseen, teollisten prosessien seurantaan, rakenteiden kajoamattomaan testaukseen ja satelliittidatan tulkintaan.

Lippulaiva perustuu inversio-ongelmien huippututkimukseen, ja se tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja yhteiskunnan yhteistyökumppaneiden kanssa. Lippulaivan johtajana toimii professori Tanja Tarvainen teknillisen fysiikan laitokselta. Itä-Suomen yliopistossa lippulaivaan kuuluvia tutkijoita on teknillisen fysiikan laitoksen lisäksi biolääketieteellisessä kuvantamisyksikössä A.I. Virtanen -instituutissa. Kaiken kaikkiaan lippulaivaan kuuluu partnereita Itä-Suomen yliopiston lisäksi Aalto-yliopistosta, Ilmatieteen laitokselta, Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, LUT-yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Tampereen yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on tyytyväinen uudesta Itä-Suomen yliopiston koordinoimasta lippulaivasta, joka on kolmas laatuaan.

– Uusi FAME-lippulaiva on osoitus pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta tutkimuksesta, jota Itä-Suomen yliopistossa tehdään inversio-ongelmien alalla. Itä-Suomen yliopiston kannalta lippulaivat ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja olemmekin strategiamme mukaisesti menestyneet varsin hyvin näissä tutkimuksen laatua, monitieteisyyttä ja vaikuttavuutta korostavissa rahoitusmuodoissa, Mönkkönen sanoo.

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Kari Lehtinen iloitsee niinikään tiedekunnan laitoksen menestyksestä ja näkee FAME-lippulaivan merkityksen myös yliopiston uudessa tekniikan koulutuksessa.

– Syksyllä 2023 meillä aloitti ensimmäiset opiskelijat uusissa tekniikan koulutusohjelmissa. Näistä ohjelmista teknillisen fysiikan koulutus sijoittuu FAME-lippulaivan kotilaitokselle, ja sen aihepiirit ovat läheisiä lippulaivalle. Huippututkimus ja tieteiden välinen vaikuttavuus luovat vahvan pohjan korkeatasoiselle koulutukselle, Lehtinen toteaa.

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset yhteistyössä

Lippulaivat ovat laajoja osaamiskeskittymiä, joissa yhdistyvät korkealaatuinen tutkimus ja monipuolinen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä vahva yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Tällä kertaa lippulaivahakuun tuli 17 hakemusta, jotka arvioitiin yksittäisten kansainvälisten asiantuntijoiden ja arviointipaneelin toimesta. Arvioinnin perusteella viisi parasta kokonaisuutta kutsuttiin haastatteluun Suomen Akatemiaan. Hakijoilta edellytettiin vahvaa kansainvälisen tason tutkimusosaamista ja edelläkävijyyttä omalla alallaan sekä tutkimuksen monipuolista vaikuttavuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Itä-Suomen yliopiston koordinoiman matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaivan lisäksi ohjelmaan valittiin Digitaaliset vedet -lippulaiva (Oulun yliopisto, Paikkatietokeskus, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Suomen Ympäristökeskus, Turun yliopisto), Koulutus tulevaisuutta varten -lippulaiva (Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto) sekä Suomen kvanttilippulaiva (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, CSC, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, VTT).

Laadukasta ja monipuolisesti vaikuttavaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tehdään enenevässä määrin juuri osaamiskeskittymissä ja innovaatioekosysteemeissä, joissa korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja erikokoiset yritykset tekevät yhteistyötä monimuotoisissa kokoonpanoissa.

– Lippulaivaohjelma on vastannut hyvin tähän kehitystrendiin, ja se on vahvistanut ja syventänyt tki-toimijoiden keskinäistä yhteistyötä pitkäjänteisesti, sanoo Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala.

Maijalan mukaan akatemia pystyy tutkimusrahoitusosaamisellaan vahvistamaan korkeatasoisen tutkimuksen ja osaamisen monipuolista hyödyntämistä sekä tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

Lippulaivat luovat verkostoja ja houkuttelevat osaajia

Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan on aiemmin valittu kymmenen osaamiskeskittymää, joiden tutkimusalat vaihtelevat tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan mallin rakentamisesta uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkereiden ja diagnostiikan innovaatioiden kehittämiseen.

Myös ilmastonmuutoksen hillintä, metsien käytön ennakointi ja tulevaisuuden ihmislähtöinen tekoäly ovat toiminnassa olevien lippulaivojen tutkimuksen ja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisen kohteina. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten lippulaivojen toiminnassa ja rahoittamisessa ovat mukana eturivin suomalaiset yritykset sekä järjestöjä ja säätiöitä.

Ohjelman ensimmäisinä aloittaneiden lippulaivojen väliarvioinnin perusteella osaamiskeskittymät ovat olleet tuloksellisia. Lippulaivat houkuttelevat osaajia ja tki-intensiivisiä yrityksiä, luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja sekä verkostoituvat kansainvälisten eturivin toimijoiden kanssa. Arvioinnin mukaan lippulaivojen teemoissa tehtävä suomalainen tutkimus on lisäksi tieteellisesti vaikuttavampaa kuin maailmalla keskimäärin.

Lisätietoja

Tanja Tarvainen, FAME-lippulaivan johtaja, professori, Itä-Suomen yliopisto, tanja.tarvainen@uef.fi, p. 040 355 2310

Riitta Maijala, ylijohtaja (tutkimus), Suomen Akatemia, p. 029 533 5002

Maiju Gyran, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia, p. 029 533 5015

Tiedotteen lähde: Suomen Akatemia