Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Vuoden viestijä -palkintotilaisuus Snellmaniassa 15.12.2022.

Viestintäpalvelut palkitsi tutkija Andrew Agbajen (kesk.) Vuoden viestijänä Kuopion kampuksella. Joensuun kampuksella palkittiin professori Larisa Leisiö, tutkijatohtori Piritta Torssonen ja Karjalan tutkimuslaitoksen edustajat.

Itä-Suomen yliopisto jakoi Vuoden viestijä 2022 –palkinnot

Ansioituneen viestijän tunnustuksen saivat tutkija Andrew Agbaje, professori Larisa Leisiö, tutkijatohtori Piritta Torssonen ja Karjalan tutkimuslaitos.

Itä-Suomen yliopiston viestintäpalvelut on palkinnut ansioituneita viestijöitä tiedekunnista. Vuoden viestijä 2022 –palkinnot saivat tutkija Andrew Agbaje, venäjän kielen professori Larisa Leisiö, metsätieteiden tutkijatohtori Piritta Torssonen sekä Karjalan tutkimuslaitoksen maaseutu- ja aluetutkijat.

Terveystieteiden tiedekunnassa palkinnon sai tutkija Andrew Agbaje kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Lasten ja nuorten sydän- ja verisuoniterveyttä tutkiva Agbaje on aktiivinen tiedeviestijä, joka ei pelkää haastaa totunnaisia näkemyksiä silloin, kun hänen tutkimustensa tulokset antavat siihen aihetta. Agbaje muistaa myös tuoda esiin tutkimuksensa käytännön merkityksen niin terveydenhuollolle kuin yhteiskunnalle laajemmin.

Filosofisessa tiedekunnassa tunnustus myönnettiin venäjän kielen professori Larisa Leisiölle. Hän on jo vuosien ajan viestinyt säännöllisesti omasta tutkimuksestaan ja etsinyt aiheisiin kansantajuisen näkökulman. Erityisesti kuluneena vuonna hän on puhunut usein julkisuudessa venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntemuksen tarpeellisuudesta. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tuonut näkyvyyttä niin oman alansa merkitykselle kuin ajankohtaisille tutkimusaiheille Venäjään ja venäjän kieleen liittyen.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Vuoden viestijä -palkinnon sai tutkijatohtori Piritta Torssonen. Hän toimii aktiivisesti metsä- ja biotalouden koulutuksen kehittämisen parissa sekä koordinoi biotalouden erikoistumiskoulutusta ja Join-bioerko-hanketta. Torssonen on tehnyt monipuolista ja ansiokasta viestintää asiantuntijuuden alueellaan jo pitkään.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Vuoden viestijä -palkinto myönnettiin Karjalan tutkimuslaitoksen alue- ja maaseutukehityksen tutkijoille. He ovat nostaneet aluekehityksen ja maaseudun kysymyksiä aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja uutisoineet tutkimustuloksista kiitettävästi myös medialle. Tutkijat ovat avanneet tutkimustaan ahkerasti myös omien sidosryhmiensä uutiskanavilla ja lisänneet näin Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä.

Vuoden viestijä -palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä viestinnän tai markkinoinnin työstä Itä-Suomen yliopistossa kuluneen vuoden aikana. Palkitut henkilöt ja ryhmät ovat osoittaneet viestinnän merkityksen syvällistä ymmärrystä ja haluavat tehdä yliopiston toimintaa tunnetuksi viestinnän keinoin.

Vuoden viestijä -palkinnot jaettiin nyt kahdeksannen kerran. Palkitsemistilaisuudet pidettiin Joensuun ja Kuopion kampuksilla 15. joulukuuta 2022.