Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekniikan esittelijöitä Hae yliopistoon -päivillä

Itä-Suomen yliopisto hakee oikeutta käynnistää datatekniikan koulutus

Yliopisto suunnittelee tekniikan koulutukseen 120 uutta aloituspaikkaa Joensuun ja Kuopion kampuksille syksyllä 2026.

Itä-Suomen yliopisto suunnittelee uuden datatekniikan koulutuksen käynnistämistä. Uuden koulutuksen aloittaminen edellyttää yliopistojen koulutusvastuita sääntelevän opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamista. Yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan 21.3.2024, että yliopisto hakee tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusvastuuta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Tekniikan koulutus käynnistyi Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2023 kolmessa koulutusohjelmassa: fotoniikan ja kestävien teknologioiden ohjelmissa Joensuun kampuksella sekä teknillisessä fysiikassa Kuopion kampuksella. Opinnot aloitti yhteensä 165 opiskelijaa.

Uusi datatekniikan koulutus on tarkoitus käynnistää 120 opiskelijalla Joensuun ja Kuopion kampuksilla syksyllä 2026. Datatekniikan koulutuksesta valmistuisi tekniikan kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi ja tekniikan tohtoriksi.

– Datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti yrityksissä ja julkisella sektorilla, mikä vaatii datatekniikan monipuolista osaamista. Datatekniikan koulutuksella yliopisto vastaisi tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Suunnittelemamme koulutus vastaa yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä tuottaa kansainvälisiä osaajia Suomeen, akateeminen rehtori Tapio Määttä perustelee laajennusta.

Uusi datatekniikan koulutus sisältäisi datatieteen, tilastotieteen ja ohjelmistokehityksen koulutusta tasavahvoina aiheina. Suuri osa datatekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin kursseista on jo olemassa nykyisissä Itä-Suomen yliopiston koulutusohjelmissa. 

–  Uusi datatekniikan koulutusohjelma pohjautuu nykyisten tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen koulutusohjelmiemme osaamiseen. Itä-Suomen yliopisto on tällä hetkellä ainoa tekniikan alan koulutusta antava yliopisto, jossa voi suorittaa tietojenkäsittelytieteen FM-tutkintoja, mutta ei tietotekniikan DI-tutkintoja, Määttä kertoo. 

Itä-Suomen yliopistosta tietojenkäsittelytieteestä FM-tutkinnolla valmistuneista peräti 56 prosenttia työllistyy Määtän mukaan Itä-Suomeen. 

– Sitä vastoin vain 3 prosenttia muiden yliopistojen DI-tutkinnon tietotekniikassa suorittaneista sijoittuu Itä-Suomen alueelle. Haluamme osaltamme olla ratkaisemassa tätä Itä-Suomen alueen yritysten kasvua rajoittavaa osaajapulaongelmaa, Määttä sanoo.

Itä-Suomen yliopistolla on entuudestaan vahvaa metsäbiotalouden, luonnonvarojen, fotoniikan, materiaalitekniikan, laskennallisen fysiikan, ympäristöfysiikan ja lääketieteellisen teknologian tutkimusta. Näillä kaikilla aloilla tutkimus hyödyntää suurten datamassojen analyysiä ja käsittelyä.

– Meillä on nykyisin jo noin 30 professoria datatekniikan koulutuksen aloilla eli valmiudet Itä-Suomen elinvoimalle tärkeän uuden koulutuksen käynnistämiseen ovat hyvät. Kun datatekniikan koulutus toimisi täysimittaisesti, tulemme rekrytoimaan uusia professoreita. Olemme jo käynnistäneet keskustelut lahjoitusprofessuureista Itä-Suomen alueellisten rahoittajien sekä yrityksien kanssa, Määttä kertoo.

Koulutuksen toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää myös yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen Savonian ja Karelian kanssa. Itä-Suomen korkeakoulujen toteuttama ICT-koulutuspolku luo vahvan pohjan myös datatekniikan koulutusyhteistyölle.

Lisätietoja