Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Puheenjohtajan nuija lakikirjan päällä

Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

Itä-Suomen yliopisto avaa oikeustieteisiin kevään 2021 opiskelijavalintoihin avoimen yliopiston väylän 30 opiskelijan kiintiöllä. Kyseisellä väylällä voi hakea oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin.

 – Laajentuneiden todistusvalintojen rinnalla on tärkeä mahdollistaa opiskelijaksi pääsy niin sanotuille hakupainealoille muita reittejä pitkin joustavasti erilaisilla taustoilla, toteaa oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen

Itä-Suomen yliopiston yleisenä tavoitteena on kasvattaa avoimen yliopiston kautta otettavien määrää. Oikeustieteiden laitoksella on parin vuosikymmenen ajalta hyvät kokemukset avoimen yliopiston väylän hyödyntämisestä julkisoikeuden (HTK/HTM) opiskelijavalinnassa. Laitos on panostanut myös jatkuvan oppimisen tarjontaan. – Lisäksi laitos on aktiivisesti kehittänyt erilaisia hakumahdollisuuksia, joten tämä on luonteva jatkumo motivoituneiden opiskelijoiden rekrytoinnissa, jatkaa Turtiainen. 

Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitaan opintomenestyksen perusteella hakijat, jotka ovat suorittaneet yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) vähintään arvosanalla 3/5. Samalla kasvatetaan väliaikaisesti siirtohaulla valittavien määrää, jotta opiskelijat voivat joustavasti reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Siirtohaulla halutaan varmistaa myös Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille mahdollisuus vaihtaa alaa yliopiston sisällä.

 Avoimen yliopiston väylä julkisoikeuteen (HTK/HTM) säilyy edelleen rinnalla ilman arvosanavaatimuksia ja kiintiöitä. Ainoastaan valintakriteereihin tulee hieman muutoksia avoimen yliopiston opiskelijat huomioivilla siirtymäajoilla. Julkisoikeuden valintaperusteissa korostuu entistä enemmän valittavan pääaineen opinnot. Tämä korostaa juridiikan erikoisaloille pätevöittävää HTK/HTM-tutkintoa. 

 – Molemmilla tarjoamillamme tutkinnoilla on omat vahvuutensa ja paikkansa työelämässä ja valmistuneet työllistyvät hyvin. Omalta osaltamme haluamme tukea joustavia opiskelumahdollisuuksia ja jatkuvaa oppimista myös opiskelijavalinnoilla, kertoo Turtiainen. 

Lisätietoja:

Oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen, matti.turtiainen at uef.fi, puh. 050 527 7015

Avoin yliopisto, suunnittelija Seija Tuominen, seija.tuominen at uef.fi, puh. 050 467 8433

Hakukriteerit (ON/OTM) Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitaan enintään 30 hakijaa, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään arvosanalla 3/5. Vaadittavista opinnoista vähintään puolet tulee olla suoritettuna Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa. Vuoden 2021 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2010 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Huomioon otetaan ainoastaan Itä-Suomen yliopiston opintorekisterissä olevat opinnot (ml. hyväksiluetut). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinnasta päätetään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella. 

Valinnassa huomioon otettavat opinnot eivät saa sisältyä aiempaan korkeakoulututkintoon. Hakijalla ei saa olla voimassa olevaa tutkintoon johtavaa opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistossa (Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat voivat hakeutua ko. koulutukseen siirtohaun kautta). 

Hakukriteerit (julkisoikeus, HTK/HTM) Aiempien opintojen perusteella valitaan hakijat, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op.

Vuoden 2021 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2010 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 60, kaikki valitaan. Vuoden 2021 valinnoissa valitaan lisäksi hakijat, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op. (siirtymäaika)