Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Hulevedet valuvat vesistöön

Hulevesien laadun hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen – HuLa

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja BioSO4 Oy toteuttavat vuosina 2021–2022 hanketta kaupunkien hulevesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen liittyen. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriöltä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hankkeessa kehitetään menettelyjä hulevesien laadun jatkuvaan seurantaan sekä hulevesien kuormituksen vähentämiseen hyödyntäen uusia modulaarisia puhdistusmenetelmiä. Lisäksi hankkeessa syvennetään tietämystä hulevesien sisältämistä haitta-aineista, kuten raskasmetalleista ja mikromuoveista, sekä niiden lähteistä ja määristä hulevesien aiheuttaman kokonaiskuormituksen arvioinnin pohjaksi. Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään uusien kustannustehokkaiden menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa hulevesien aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Hankkeesta saatavia tuloksia voidaan hyödyntää osana kaupunkien suunnittelua ja hulevesien käsittelyn tehostamista. Tuotettavan uuden tiedon pohjalta luodaan edellytyksiä kohdentaa hulevesien hallinnan ja puhdistuksen toimenpiteitä päästöjen kannalta merkitsevimpiin kohteisiin kustannustehokkaasti. Uusien menettelyjen käyttöönotolla on merkittävää vaikutusta hulevesien kokonaiskuormituksen entistä tarkempaan arviointiin, toimenpiteiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen kuormituksen kannalta kriittisimpiin kohteisiin, sekä uusien ekotehokkaiden hulevesien käsittelymenetelmien käyttöönottoon.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 475 249 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 350 724 euroa.

Lisätietoja:

Hankkeen yhteyshenkilö, Savonia-ammattikorkeakoulu: Antti Koskenlahti, sähköposti: antti.koskenlahti@savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilö, Itä-Suomen yliopisto: Emilia Uurasjärvi, sähköposti: emilia.uurasjarvi@uef.fi, puh. 050 591 7846

Avainsanat