Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

KYSin sisäänkäynti

Hoitotyön ympäristövastuun toteuttaminen edellyttää systemaattista suunnittelua sairaalassa

Terveystieteiden maisteri Hanna Kallio tarkastelee väitöskirjassaan hoitotyön ympäristövastuun perusteita, kohteita ja toteuttamismahdollisuuksia sairaalassa. Tulosten mukaan ympäristövastuun toteuttaminen hoitotyössä edellyttää muun muassa systemaattista suunnittelua ja osaamista henkilöstöltä. Väitöstilaisuutta voi seurata 20.5. klo 12.15 alkaen verkossa.

Hoitotyöntekijöiden ympäristövastuullisella toiminnalla voidaan osaltaan suojata väestön ympäristöterveyttä. Ympäristövastuu hoitotyössä kohdistuu suunnitelmalliseen, ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaan materiaalien, sähkön ja veden käyttöön. Aikaisempi kotimainen ja kansainvälinen tutkimustieto hoitotyön ympäristövastuusta ja sen käyttöön saattamisesta on ollut vähäistä. Myös tieto hoitotyöntekijöiden ja laajemmin moniammatillisten tiimien toiminnasta ympäristövastuun edistämisessä on ollut vähäistä.

Hoitotyön ympäristövastuu on ajankohtaista, koska terveydenhuolto on yksi merkittävimmistä ympäristöä kuormittavista palvelualoista. Pelkästään yhdysvaltalaisesta terveydenhuollosta aiheutuvien saastepäästöjen seurauksena on arvioitu menetettävän maailmanlaajuisesti yli 600 tuhatta tervettä elinvuotta, kun huomioon otetaan myös ilmastopäästöjen vaikutus ruoantuotannon heikkenemiseen. Hoitotyöntekijät ovat terveydenhuollon suurin toimijaryhmä ja potilasta lähellä toimiessaan heillä on myös merkittävä rooli erilaisten hoitotarvikkeiden, lääkkeiden, sähkön ja veden käsittelyssä. Hoitotyöhön liittyy laajasti myös päästöjä aiheuttavia tukipalveluita, kuten ruoka- ja tekstiilihuoltoa sekä kuljetustoimintaa.

Väitöskirjan empiirinen aineisto on kerätty laadullisin menetelmin sairaaloiden ympäristöasiantuntijoiden ja hoitotyöntekijöiden haastatteluissa. Tutkimustulosten mukaan systemaattinen suunnittelu on edellytys ympäristövastuun toteuttamiselle. Keskeiset tekijät ympäristövastuun toteuttamisessa ovat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistaminen, resursointi tilojen, henkilöstön ja kestävien tuotteiden osalta, sekä monitasoinen ohjaus. Myös monipuoliset arviointi-, seuranta- ja kannustuskeinot ovat tarpeen.

TtM Hanna Kallion väitöskirja Environmental responsibility in nursing in hospitals tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Satu Elo Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Mari Kangasniemi Turun yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36394?encoding=UTF-8

Kallio, Hanna. Environmental responsibility in nursing in hospitals