Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sauvakävelijä.

Golf, kävely ja sauvakävely paransivat kognitiivisia toimintoja iäkkäillä

18 väylän golfkierros tai kuuden kilometrin sauvakävely- tai kävelylenkki voi tuottaa välittömiä hyötyjä iäkkäiden kognitiivisille toiminnoille, osoittaa BMJ Open Sport & Exercise Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus.

Itä-Suomen yliopiston, Edinburghin yliopiston ja ETH Zürich -yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin näiden kolmen aerobisen liikunnan muodon välittömiä vaikutuksia kognitioon ja siihen liittyviin biologisiin merkkiaineisiin terveillä ikääntyvillä henkilöillä. Kognitiolla tarkoitetaan tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja.

Tutkimukseen osallistui 25 tervettä, vähintään 65-vuotiasta golfin harrastajaa. Tutkimuksessa osallistujat pelasivat täysimittaisen 18 väylän golfkierroksen ja kävelivät kuuden kilometrin matkan sekä sauvojen kanssa että ilman. Liikuntasuoritukset toteutettiin siten, että ne vastasivat osallistujien normaalia arkiliikuntaa ja heille ominaista reipasta kävelyvauhtia.

Kognitiivista toimintaa mitattiin TMT-testillä, joka on iäkkäillä laajalti käytetty mittari. TMT-A-testi mittaa huomiokykyä ja nopeutta, TMT-B-testi myös vaativampaa toiminnanohjausta, kuten tehtävästä toiseen vaihtamista. Lisäksi osallistujien verinäytteistä mitattiin aivoperäisen hermokasvutekijän BDNF:n ja katepsiini B:n (CTSB) pitoisuudet. Molempien merkkiaineiden on ajateltu heijastavan liikunnan hyötyjä aivoissa. Liikuntasuorituksen aikana osallistujat käyttivät urheilukelloa, joka mittasi harjoituksen aikana kuljetun matkan, askeleet, suorituksen keston, vauhdin ja energiankulutuksen. Lisäksi tarkasteltiin syketietoja rintakehään kiinnitettävän sykevyön avulla.

Tulosten mukaan sekä yksittäinen golfkierros että kävely- tai sauvakävelylenkki paransi suoriutumista kognitiota mittaavassa TMT-A-testissä, vaikka verinäytteiden BDNF- and CTSB-tasoissa ei nähty merkittäviä muutoksia. Lisäksi sauvakävely- ja kävelylenkin jälkeen suoriuduttiin paremmin myös toiminnanohjausta mittaavasta TMT-B-testistä.

Myös muista tutkimuksista on saatu viitteitä aerobisen liikunnan välittömistä hyödyistä kognitiolle. Havaitut hyödyt ovat riippuneet liikuntamuodosta sekä liikunnan intensiteetistä ja kestosta.

– Golf, sauvakävely ja kävely ovat iäkkäillekin sopivia liikuntamuotoja, jotka voivat näiden tulosten perusteella auttaa kognitiivisten toimintojen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Liikunta on muissa tutkimuksissa osoitettu hyödylliseksi myös muistisairaiden hoidossa, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkija Julia Kettinen Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksiköstä.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Julia Kettinen, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, julia.kettinen(a)uef.fi, +358 500411601

Tutkimusartikkeli:

Kettinen J, Tikkanen H, Hiltunen M, et al. Cognitive and biomarker responses in healthy older adults to a 18-hole golf round and different walking types: a randomised cross-over study. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9:e001629. doi: 10.1136/bmjsem-2023-001629