Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Fotoniikka työryhmä.

Kuvassa: Petri Stenberg, Hasan Riaz ja Kirsi Ikonen.

Fotoniikan opiskelija pääsee ratkomaan oikeita tutkimusongelmia jo opintojensa aikana

Fotoniikan laboratoriotöitä kehitetään nyt yhteistyössä fotoniikkayritysten kanssa.

  • Teksti Marianne Mustonen
  • Kuva Varpu Heiskanen

 —Siirryimme viime vuonna osittain perinteisistä laboratoriotöistä alan yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, kertoo hankekoordinaattori Kirsi Ikonen Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitokselta.

Fotoniikan maisteriopiskelija pääsee jo koulutuksen aikana ratkomaan yritysten oikeita tutkimusongelmia, ja samalla hänen työelämätaitonsa kehittyvät.

—Siirtyminen opiskelujen jälkeen yritysmaailmaan voi olla raakaa. Haluamme selvittää samalla millainen merkitys korkeakoulutuksen ja yritysten välisellä matalan kynnyksen yhteistyöllä on. Jääkö kansainvälisten opiskelijoiden osaaminen Joensuuhun ja Suomeen?

Ikosen mukaan yritysyhteistyö on toiminut hyvin ja poikinut muutamalle opiskelijalle laboratoriotöihin osallistumisen jälkeen harjoittelupaikkoja, oikeita työpaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Näin saadaan aikaan todellista yritysten ja opiskelijoiden verkostoitumista.

Opiskelijat pääsevät ratkomaan pienimuotoisia tutkimusongelmia, jotka ovat pohdituttaneet yrityksiä pitkään. Hankkeessa on mukana useita fotoniikan ja optiikan alan yrityksiä.

—Nanocomp Oy:n toimeksiantona opiskelijat ovat vertailleet valojohteiden valmistuksessa käytettävien muovikalvojen ominaisuuksia. Laseraseita ja taululaitteita valmistavassa Eco-Aims Oy:ssä tutkittiin yrityksen käyttämiä laserdiodeja, ja Oplatek Oy:n kanssa on tarkasteltu optisen kuidun laadunvarmistussysteemiin liittyviä ilmiöitä, Ikonen kuvailee.

Dispelix Oy:ssä haluttiin opettaa opiskelijoille erityisesti dataan perustuvia prosessianalyysimenetelmiä.

—Yliopistokoulutus antaa erittäin hyvän substanssiosaamisen tason fotoniikasta. Kuluttajatuotteita tai komponentteja valmistavissa yrityksissä katsantokulma on monesti prosessin laatuun painottuva, halutaan tarjota asiakkaalle parasta tai ainakin riittävän hyvää heidän käyttötarkoitustaan varten. Puheissa vilahtelee sanoja saanto, prosessivirhe ja laatu. Yhdistämällä tutkijan koulutuksen datalähtöiseen prosessien ja laadun tarkasteluun saadaan aikaan kattava osaamispaketti myös valmistavan teollisuuden tarpeisiin, kertoo VP of Manufacturing & Site Manager Petri Stenberg.

—Opiskelijat ovat olleet olleet aihealueesta erittäin innostuneita. Monelta on tullut palautetta, että he näkevät oman työnsä laboratoriossa aivan toisella tavalla harjoitustyön jälkeen. On ollut hieno nähdä miten yritysmaailma ja akateeminen koulutus soveltuvat yhteen.

Akateeminen puoli ja yritysmaailma ovat ehdottomasti toisiaan täydentäviä.

Petri Stenberg

VP of Manufacturing & Site Manager, Dispelix Oy

Avainsanat