Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Mies ulkona

FM Verneri Ruonalan väitös 8.4.2022: Lihasaktivaation ja liikkeen mittauksia analysoimalla voidaan arvioida Parkinsonin taudin oireita

Sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella ja verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe?

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten lihasaktivaation ja liikkeen mittauksilla voidaan arvioida Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden oireita. Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, johon ei toistaiseksi ole parantavaa tai taudin etenemisen pysäyttävää hoitoa. Parkinsonin tauti on verrattain yleinen, sitä sairastaa Suomessa noin 16 000 ihmistä ja maailmanlaajuisesti ilmaantuvuus yli 60-vuotiaissa on 0,5-2,5 prosenttia. Eliniänodotteen kasvaessa myös Parkinsonin tautia sairastavien määrän oletetaan kasvavan, sillä korkea ikä on Parkinsonin taudin riskitekijä.

Parkinsonin taudin hoidon tarkoituksena on parantaa potilaiden elämänlaatua, ja tulevaisuudessa hoito voi olla parantavaa. Laadukas hoito riippuu siitä, että Parkinsonin tauti voidaan diagnosoida oikein ja sen oireita voidaan arvioida. Tällä hetkellä Parkinsonin taudin diagnostiikka ja hoidon arviointi perustuu neurologin kliiniseen arvioon. Väitöstutkimuksessa kehitettiin objektiivisia menetelmiä kliinisen arvioinnin tueksi.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Väitöskirjassa tutkittiin Parkinsonin tautiin liittyviä oireita kolmessa eri osatutkimuksessa. Keskeisimpänä tuloksena oli, että lihasaktivaation ja liikkeen mittauksia analysoimalla voidaan arvioida Parkinsonin taudin oireita. Parkinsonin taudin diagnoosin lisäksi sen hoitomuotoja, lääke- ja syväaivostimulaatiohoitoa arvioitiin osatutkimuksissa. Parkinsonin taudin liikeoireita on tutkittu pitkään liikemittauksia analysoimalla. Väitöskirjassa esitettiin menetelmiä, joissa voidaan hyödyntää lihasaktivaation mittausta, ja syväaivostimulaatioon liittyvä julkaisu on ensimmäisiä tutkimuksia, jossa hoidon parametreja on arvioitu lihasaktivaation mittauksiin perustuvan analyysin avulla.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Väitöstutkimus on soveltavaa tutkimusta ja sen pyrkimyksenä on siirtää menetelmiä teoriasta käytännön sovellutuksiksi. Väitöskirjan osatutkimuksissa on esitetty kolme sovelluskohdetta, joissa mittauksiin perustuvilla menetelmillä voitaisiin tukea Parkinsonin tautiin liittyvää kliinistä päätöksentekoa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

 Tutkimus on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen jo vuonna 2004 alkanutta tutkimuskokonaisuutta liittyen Parkinsonin taudin lihasaktivaation ja liikkeen mittauksiin. Väitöstutkimuksen aineisto koostui yhteensä 120 koehenkilön mittauksista. Tutkimuksessa mitattiin hauislihaksen sähköistä aktiivisuutta ja käsivarren liikettä. Mitattuja signaaleja analysoitiin matemaattisilla menetelmillä, pääkomponenttianalyysillä ja epälineaariseen dynamiikkaan pohjautuvalla analyysilla. Nämä menetelmät poikkeavat tavanomaisesti lihasaktivaation ja liikesignaalien analyysiin käytetyistä menetelmistä.

FM Verneri Ruonalan sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Surface electromyography and kinematic measurements in Parkinson's disease: Analysis methods for differential diagnosis and quantification of treatment (Elektromyografia ja liikemittaukset Parkinsonin taudissa: Analyysimenetelmiä erotusdiagnostiikkaan ja hoidon arviointiin) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa, Kuopion kampuksella, Mediteknia, MD100, 8.4.2022 klo 12. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Harri Piitulainen, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena dosentti Saara Rissanen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on suomi ja sitä voi seurata verkossa.

Lisätietoja:

Verneri Ruonala, verneri.ruonala@uef.fi

Väittelijän painolaatuinen kuva 

Tilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa

Verneri Ruonala

Apurahatutkija