Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Näytteitä laboratoriossa

FM Olli Jääskeläinen, väitös 2.9.2022: Metabolinen profilointi voi valottaa Alzheimerin taudin etenemistä

Neurologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Muistisairauksien ja erityisesti Alzheimerin taudin metabolinen profilointi. Alzheimerin taudilla on ehdotettu olevan lukuisia patofysiologia yhteyksiä systeemiseen aineenvaihduntaan ja sen säätelyyn. Lisäksi Alzheimerin taudilla on paljon yhteisiä riskitekijöitä aineenvaihdunnallisten ja kardiovaskulaaristen sairauksien kanssa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Väitöstutkimuksessa todettiin metabolisten profiilien toimivan Alzheimerin taudin ja sen esiasteen erottelussa tehokkaammin kuin kliinisessä käytössä olevat biomerkkiaineet. Lisäksi havaittiin yhteys etuohimolohkorappeumalle altistavan c9orf72 heksanukleotiditoistojakson ja HDL-kolesteroliaineenvaihdunnan välillä. Tutkimuksessa myös havaittiin metabolisten profiilien korrelaatioita Alzheimerin taudin merkkiaineiden kanssa. Näiden lisäksi havaittiin tauriini-hypotauriini-reitin aineenvaihduntatuotteiden hermostoa suojaavia ja neuroinflammaatiolta suojaavia ominaisuuksia.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tuloksilla on arvoa Alzheimerin taudin ja hermoston rappeutumisen mekanismien tutkimuksessa etenkin systeemisestä ja aineenvaihdunnallisesta perspektiivistä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sairastumisen riskimallinnuksessa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimuksen päämenetelmä on ydinmagneettinen resonanssispektroskopia. Väitöskirjatutkimuksen aineisto on laaja ja hyvin reaalimaailmaa kuvaava.

Filosofian maisteri Olli Jääskeläisen väitöskirja Metabolic profiling of neurodegenerative diseases – With emphasis on Alzheimer's disease and C9ORF72-gene hexanucleotide repeat expansion associated frontotemporal lobar degeneration (Neurodegeneratiivisten sairauksien metabolinen profilointi – Alzheimerin taudin ja C9ORF72-geeniin liittyvän etuohimolohkorappeuman vaikutus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kati Juva Helsingin yliopistosta ja kustoksena emeritaprofessori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöskirja verkossa

Lisätietoja: FM Olli Jääskeläinen, olli.jaaskelainen (a) uef.fi, 0503458048