Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies ja nainen pariterapiassa.

FM Maiju Parviainen, väitös 15.12.2023: Seksologien näkökulma heteroparisuhteeseen on seksikeskeinen

Sukupuolentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa Joensuun kampuksella.

Seksologien näkökulma heteroparisuhteeseen on seksuaalikeskeinen ja seksimyönteinen. Seksuaalisen tyytyväisyyden merkitystä painottava seksologinen näkökulma on toki tärkeä parisuhdetyössä, sillä seksologit tekevät työtä seksuaalisesti hyvinvoivien ihmisten ja parisuhteiden puolesta. Seksuaalikeskeinen näkökulma on kuitenkin myös rajallinen ja yksipuolinen esimerkiksi siten, että seksiä tarkastellaan usein täysin irrallaan laajemmasta kontekstista. Tämä selviää FM Maiju Parviaisen väitöstutkimuksesta, jossa Parviainen selvitti suomalaisten seksologisen parisuhdetyön ammattilaisten käsityksiä ja tulkintoja heteroparisuhteen seksuaalisuudesta ja seksistä. 

Hän analysoi, millaista seksologian ammattilaisten tulkinnoissa on toivottava ja tavoiteltava heteroparisuhteen seksuaalisuus ja toisaalta sitä, mikä tulkitaan heteroparisuhteen seksuaalisuuden kannalta ei-toivottavaksi ja haitalliseksi. 

– Seksuaalisen tyytyväisyyden merkitystä painottava näkökulma näkyy esimerkiksi siinä, kuinka seksologian ammattilaiset tuovat esille kumppaneiden välisen vastavuoroisuuden merkitystä silloin, kun on kyse seksistä, mutta saattavat ohittaa kysymykset sukupuolten tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta muiden heteroparisuhteeseen sisältyvien käytäntöjen, kuten kotitöiden ja muun arkisen huolenpidon osalta. 

– Lisäksi seksuaalikeskeinen ja seksimyönteinen näkökulma saattaa kääntyä myös seksin merkitystä ylikorostavaksi siten, että säännöllisen seksin esitetään pitävän parisuhteen onnellisena ja kestävänä ikään kuin itsestään. Kun keskitytään siihen, että parisuhteessa on tärkeä harjoittaa säännöllisesti seksiä, vähemmälle huomiolle jää, millaista tuo seksi on tai onko osapuolilla ylipäätään halua siihen, Parviainen sanoo. 

Samalla halun ja seksin vähäisyydellä esitetään olevan lähes väistämättä erilaisia kielteisiä seurauksia parisuhteen kannalta. 

– Havaitsin myös, että seksologisessa parisuhdetyössä heteroparisuhteen seksuaalisuutta käsitellään usein sukupuolineutraalista näkökulmasta. Tulkitsen, että seksologisessa parisuhdetyössä sukupuolineutraali lähestymistapa on ammattieettinen periaate. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammattilaiset eivät mieluusti ota kantaa sukupuolten välisiä eroja, hierarkioita ja valtasuhteita koskeviin kysymyksiin.

Ammattilaisten tulkinnat muovaavat käsityksiämme seksuaalisuudesta

Parviainen pitää tärkeänä, että seksologian ammattilaisten jakamia käsityksiä tuodaan näkyviksi.

– Seksologian ammattilaisten tehtävänä on tarjota parisuhteessa oleville ihmisille tietoa, käytännöllistä neuvontaa ja terapeuttista tukea seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Ammattilaiset ovat yhteiskunnallisesti keskeisessä asemassa muotoillessaan niin asiakkaiden kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, julkisessa keskustelussa kuin alan ammattilaisten keskuudessa ymmärrystä siitä, millaista heteroseksuaalisen parisuhteen seksielämän tulisi olla. 
 

Ammattilaisten käsitykset ja tulkinnat ovat osa sitä jatkuvasti rakentuvaa kulttuurista tietovarantoa, jonka sisältöä hyödyntämällä, valikoimalla ja muokkaamalla ihmiset rakentavat ymmärrystä paitsi yleisemmin heteroparisuhteen seksuaalisuudesta myös itsestään seksuaalisina toimijoina. 

Ammattilaisten näkemykset toimivat kulttuurisina tulkintaresursseina, joihin tukeutuen parisuhteessa olevat ihmiset tulkitsevat esimerkiksi sitä, millainen merkitys seksillä on parisuhteessa tai millainen itse on, ja millainen kumppani on seksuaalisilta haluiltaan ja taipumuksiltaan. Ammattilaisten tuottamiin jäsennyksiin tukeudutaan myös silloin, kun rakennetaan ymmärrystä parisuhteen seksiin liittyvistä ongelmista, niiden syistä, seurauksista ja ratkaisuvaihtoehdoista.

– Toivon, että tutkimukseni tarjoaa uusia näkökulmia heteroparisuhteen seksuaalisuudesta, seksistä, halusta ja näihin liittyvistä ongelmista niin seksologisen parisuhdetyön ammattilaisille, julkiseen keskusteluun kuin parisuhteessa oleville ihmisille.

Maiju Parviaisen tutkimusaineisto koostui seksuaaliterapeuttien haastatteluista, seksologisen koulutuksen oppimateriaaleista, seksologisen parisuhdetyön ammattilaisten asiantuntijatietoon nojaavista terveyslehtijutuista ja seksologisesta ammattikirjallisuudesta.
 

Väitöstilaisuus 

Väittelijän kuva

Väitöskirja verkossa
 

Lisätietoja: Maiju Parviainen, maiju.parviainen(at)uef.fi, p. 050 598 1229