Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pilviä taivaalla.

FM Arto Heitto, väitös 20.6.2023: Ilmakehässä leijuvat orgaaniset kaasut ovat merkittävin tekijä pienhiukkasten kasvussa

Aerosolifysiikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimuksen aiheena on tutkia ilmakehän pienhiukkasten alkuvaiheen kasvua, kuinka nopeasti ne kasvavat ja mitkä ilmakehän kaasut osallistuvat kasvuun. Työssä on hyödynnetty tietokonemallinnusta. Pienhiukkaset voivat tarpeeksi suureksi kasvettuaan osallistua pilvien muodostukseen. Ilmakehän hiukkaset ja pilvet vaikuttavat merkittävästi ilmakehän ominaisuuksiin ja lämpötilaan, ja siksi niiden tutkiminen on tärkeää. Lisäksi väitöskirjassa tutkittiin pienhiukkasten sisäisien prosessien merkitystä hiukkasen kasvuun.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimuksessa havaittiin, että väitöskirjassa tutkituissa paikoissa ilmakehässä leijuvat orgaaniset kaasut ovat merkittävin tekijä pienhiukkasten kasvussa. Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että nykyisillä mittalaitteilla havaitut kaasut ja niiden tiivistyminen hiukkaseen ovat riittävät aiheuttamaan havaitun pienhiukkasten kasvun. Lisäksi havaittiin, että pienhiukkasten sisällä tapahtuvalla orgaanisten molekyylien oligomerisaatiolla ja dekompositiolla on mahdollisesti merkittävä vaikutus hiukkasten kasvuun.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Väitöstutkimuksessa saadut tulokset lisäävät ymmärrystä ilmakehän prosesseista, joka auttaa muun muassa parempien ja tarkempien ilmastomallien kehittämisessä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Väitöksessä hyödynnettiin mittausten ja tietokonemallinnuksen yhdistelmää, jossa mallin pohjana käytettiin mitattuja kaasujen pitoisuuksia ja mallin tuloksia verrattiin mitattuun pienhiukkasten kokojakaumaan.

FM Arto Heiton aerosolifysiikan alaan kuuluva väitöskirja Investigating early growth of atmospheric nanoparticles utilizing particle growth models (Ilmakehän pienhiukkasten aikaisen kasvun tutkiminen hiukkasten kasvumallien avulla) tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Kuopion kampuksella. Vastaväittäjänä toimii professori Michael Boy, Helsingin yliopisto, ja kustoksena apulaisprofessori Taina Yli-Juuti, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti ja sitä voi seurata verkossa.

Lisätietoja:

Arto Heitto, arto.heitto@uef.fi, p. 050 436 9863

Avainsanat