Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Epilepsialääkeryhmään liittyy suurentunut kuolemanriski Alzheimerin tautia sairastavilla

  • Terveys ja hyvinvointi

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan epilepsialääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut kuolleisuusriski Alzheimerin tautia sairastavilla. Tulokset julkaistiin Neurology -lehdessä. Riski oli suurimmillaan lääkkeen käytön alussa kolmen ensimmäisen kuukauden ajan, ja suurempi perinteisten kuin uusien epilepsialääkkeiden käyttäjillä. Korkeampi kuolemanriski ei selittynyt epilepsialla, sillä se havaittiin myös epilepsiaa sairastamattomilla.

Tutkimuksessa huomioitiin pitkäaikaissairaudet, sosioekonominen asema ja muiden lääkkeiden käyttö. Silti on mahdollista, että tulokset selittyvät osittain lääkkeen aloitukseen johtaneilla syillä, ja tulokset olisikin tärkeä varmentaa jatkotutkimuksissa.

Tulokset ovat huolestuttavia, sillä Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät epilepsialääkkeitä muuta ikääntynyttä väestöä enemmän ja erityisesti perinteisten epilepsialääkkeiden käyttö on heillä yleisempää. Aiempia tutkimuksia epilepsialääkkeiden käytön ja kuolleisuuden yhteydestä tässä väestöryhmässä ei ole.

Tulosten perusteella näiden lääkkeiden käyttöä muihin käyttöaiheisiin kuin epilepsiaan Alzheimerin tautia sairastavalla hauraalla väestöllä tulisi tarkoin harkita. Noin yksi prosentti väestöstä tarvitsee vakituisesti epilepsialääkettä epilepsian hoitoon. Muita käyttöaiheita on esimerkiksi hermoperäinen kipu. Lisäksi niitä saatetaan käyttää Alzheimerin tautia sairastavilla dementiaan liittyvien käytösoireiden hoitoon, vaikka niiden käyttöä tähän tarkoitukseen ei suositella.

Tutkimukset tehtiin kansallisessa MEDALZ-aineistossa. Aineistoon kuuluvat kaikki Suomessa vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin lääkkeiden rajoitetun peruskorvausoikeuden saaneet 70718 henkilöä, jotka eivät diagnoosihetkellä olleet laitoshoidossa. Tieto lääkeostoista saatiin KELAn reseptitiedostosta. Kuolleisuusriskin vertailua varten kullekin epilepsiaryhmän lääkkeen käyttäjälle tunnistettiin kaltaistettu vertailuhenkilö, joka ei käyttänyt kyseistä lääkettä. Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella Suomen Akatemian rahoituksella.

Lisätietoja:

Professori, akatemiatutkija Anna-Maija Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, p. 050 575 9530

Julkaisu:

Sarycheva T, Lavikainen P, Taipale H, Tiihonen J, Tanskanen A, Hartikainen S and Tolppanen AM. Antiepileptic drug use and mortality among community-dwelling people with Alzheimer disease. Neurology journal. 2020;94:1-e10. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009435