Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hoitaja työskentelee tietokoneella.

Digimentoroinnista matalan kynnyksen digitukea vanhuspalveluiden työntekijöille

Puolet hoitotyötä tekevistä kokee digilaitteiden käytön helppona, puolet haastavana. Kesäkuussa 2022 aloittanut Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa (VaDigi) -hanke vastaa haasteeseen ja kehittää vanhustyössä työskentelevien digiosaamista Pohjois-Savon alueella.

Hankkeessa vahvistetaan vanhuspalveluissa työskentelevien digitaalisia taitoja ja sairaanhoitajaopiskelijoiden mentorointiosaamista. Koronapandemia muutti toimintatapoja ja aiheutti osaamisvajetta, jota VaDigi-hankkeella pyritään paikkaamaan. Yksilöllisen tuen ja ohjauksen avulla tuetaan digitukea tarvitsevaa henkilöstöä.

Digimentorointi on kustannustehokas tapa jakaa osaamista työpaikalla. Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavassa hankkeessa sairaanhoitajaopiskelijat opiskelevat digimentorointitaitoja vanhuspalveluyksiköissä suoritettavan harjoittelun avulla. Yksiköihin ei tuoda uusia digivälineitä, vaan tehostetaan jo käytössä olevien välineiden käyttöä.

Alkukartoituksesta tietoa digivälineistä ja osaamisesta

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen yksiköistä kerättiin tietoa kunnissa käytössä olevista laitteista sekä vanhustyön henkilöstön kokemuksia osaamisestaan ja motivaatiostaan digitaalisten laitteiden käyttöön vuodenvaihteessa 2022–23 tehdyllä kyselyllä. Vastaajat olivat pääasiassa lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka työskentelivät kotiin annettavissa palveluissa, asumispalveluyksiköissä sekä asiakas- ja palveluohjauksessa.

Erilaisten teknologioiden käyttö on vanhuspalveluissa työskenteleville arkipäivää. Tietojärjestelmien käytössä vastaajat arvioivat itsensä kokeneiksi käyttäjiksi ja turvateknologian käyttökokemus arvioitiin hyväksi. Turvateknologian eli turvapuhelimien ja -rannekkeen sekä ovi- tai kaatumishälyttimien käyttö oli yleistä. Lääkeautomaattia, sähkölieden sammutinta ja älyvaloja käytettiin harvemmin.

Asiakastietoja kirjatiin tietokoneella ja mobiilisti. Mobiililaitteella kirjaamisen vastaajat arvioivat säästävän aikaa, nopeuttavan tiedonvaihtoa ja lisäävän asiakasturvallisuutta. Lisäkoulutusta ja perehdytystä kaivattiin niin kirjaamiseen kuin ohjelmistojen ja laitteidenkin käyttöön. Uuden teknologian käyttö herätti vastaajissa kiinnostusta. Savonia-ammattikorkeakoulu hyödyntää alkukartoituksen tuloksia digimentorointiin liittyvän verkkokurssin rakentamisessa sekä vanhuspalvelujen digimentorointimallin kehittämisessä.

– Digitaalisuuden on sanottu vastaavan väestön ikääntymisen ja työvoiman vähenemisen tuomiin haasteisiin palvelujen järjestäjille. Covid-19-pandemia ja sen myötä kehitetyt ja käyttöönotetut uudet toimintamallit sekä teknologiset ratkaisut ovat edelleen lisänneet henkilöstöön kohdistuvia osaamisvaatimuksia, kertoo professori Ulla-Mari Kinnunen Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan oppiaineesta

VaDigi-hanke on Etelä-Suomen ELY-keskuksen, Euroopan sosiaalirahaston ja REACT-EU:n (ERS) rahoittama hanke, toimintalinjassa Digitaalisten taitojen parantaminen. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätiedot:
Projektitutkija Eija Kivekäs, Itä-Suomen yliopisto, eija.kivekas(at)uef.fi
Hankejohtaja, professori Ulla-Mari Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto, ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi