Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Xiao-Zhi Gao

Datatiedettä vahvistettiin kahdella uudella professuurilla

  • Teknologia ja innovaatiot

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella on tänä vuonna aloittanut kaksi uutta datatieteen professoria. Datatiede nähdään yhtenä tärkeänä osana yliopiston tulevaisuutta, sillä se ulottuu monille tieteenaloille.

—Datatieteen rekrytoinnit ovat strategisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Itä-Suomen yliopiston tutkimusta ja koulutusta datatieteeseen liittyen, kertoo laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari.

— Nämä uudet professuurit, sekä niihin liittyvät yliopistotutkijan ja tutkijatohtorin tehtävät muodostavat laitoksellamme ryhmän, jonka ympärille alkaa muodostua uusia tutkimusaiheita ja koulutusta.  

Hauta-Kasarin mukaan tavoitteena on myös verkottua yliopiston muiden tiedekuntien kanssa niin, että tämän alueen koulutusta suunnitellaan yliopiston yhteisessä työryhmässä.

—Datatiede on elinkeinoelämälle hyvin mielenkiintoinen aihe, ja haluamme tehdä yritysten kanssa yhteistyötä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tietojenkäsittelytieteen laitokselle tämä on erinomainen mahdollisuus olla tulevaisuudessakin vahva toimija koulutuksessa ja tutkimuksessa, hän toteaa.
 

Datatiede on jo tärkeässä roolissa yhteiskunnassa

Huhtikuun alussa datatieteen professuurinsa aloittanut Xiao-Zhi Gao näkee itsensä puoliksi sähkötekniikan ja puoliksi tietojenkäsittelytieteen asiantuntijana.

—Väittelin tohtoriksi sähkötekniikasta vuonna 1999 Teknillisessä korkeakoulussa Helsingissä. Viimeiset yli 20 vuotta olen opiskelut ja soveltanut tietojenkäsittelytieteestä lainattuja tekniikoita, kuten koneoppimista ja tiedonlouhintaa, vaativiin sähkötekniikan ongelmiin. Tällaisia ovat muun muassa moottorivikadiagnoosit, sähkökoneiden muotoilu, signaalinkäsittely, kontrollointiin ja mittaristot.

Gaoa kiinnostaa tällä hetkellä tutkimuksessa eniten huipputasoa olevat datan analyysimenetelmät lääketieteessä.

— Teen tällä hetkellä esimerkiksi yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka käyttävät neuroverkkojen syväoppimista osteoporoosin ja verisuonitautien diagnosoinnissa sekä ennusteiden tekemisessä.
Gao muistuttaa, että datatiede on jo tärkeässä roolissa yhteiskunnassa.

 —Seuraavan vuosikymmenen aikana tullaan aivan varmasti näkemään laajoilla aloilla uusia menestystarinoita, joissa tärkeänä osana ovat datapohjaiset tekniikat. Uskon, että luonnosta inspiraationsa saaneet tiedonlouhintametodit voisivat olla todella lupaava tutkimusaihe tulevaisuudessa. Näiden algoritmien on jo osoitettu toimivan ylivoimaisesti paremmin perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

 

Datatieteen osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla

Elokuussa professuurinsa aloittaneen Pauli Miettisen erikoisalaa ovat tiedonlouhinta ja algoritmisen data-analyysin menetelmien kehittäminen.

— Ennen kaikkea olen keskittynyt matriisi- ja tensorihajotelmien algoritmeihin ja data-analyyttisiin sovelluksiin, sekä niin sanottujen jälleenkuvausten louhintaan, kertoo Miettinen.

— Matriisi- ja tensorihajotelmat muodostavat perustan isolle osalle modernia data-analyysia. Muun muassa algoritmit, jotka suosittelevat tuotteita muiden ihmisten samanlaisten mieltymysten perusteella, perustuvat usein matriisihajotelmien käyttöön.

Jälleenkuvausten louhinta taas on Miettisen mukaan uudehko data-analyysin menetelmä, joka pyrkii löytämään vaihtoehtoisia tapoja kuvailla samoja asioita. Esimerkiksi maa-alueita voidaan kuvailla yhtäältä niiden ilmaston, ja toisaalta taas niiden lajiston avulla. Kun näitä jälleenkuvauksia etsitään automaattisesti annetusta datasta, voidaan löytää yhteyksiä, joita ei osattu ennalta olettaa olevan olemassakaan. 

— Datatiede on ehdottomasti kovassa huudossa kaikkialla maailmassa, sekä yritys- että akateemisessa toiminnassa. Työmarkkinoilla datatieteen osaajille on jo nyt kova kysyntä, mutta aina ei ole aivan selvää mitä eri tahot tarkoittavat datatieteellä, Miettinen toteaa.

— Myöskään ymmärrys datatieteen mahdollisuuksista – ja rajoitteista – ei ole aina kovin hyvällä tolalla. Yhtäältä ongelmia ei aina osata nähdä datatieteen näkökulmasta, eikä välttämättä ymmärretä mihin kaikkeen data-analyysiä voidaan soveltaa, ja toisaalta siltä saatetaan kuvitella liikoja ja kuvitella, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista tietokoneilla.

— Niinpä asiantuntevien datatieteilijöiden koulutus on tärkeää, ja pyrkimyksemme on myös kouluttaa sovellusalojen opiskelijoita ja tutkijoita ymmärtämään mihin ja miten datatieteen menetelmiä voi hyödyntää heidän tutkimusaloillaan. 

Miettinen uskoo, että datan käyttö ja analyysi tulevat vain lisääntymään tulevaisuudessa, ja uusien menetelmien myötä niille tulee olemaan myös uusia käyttökohteita.

—Tutkimuksen puolella toivon, että näemme enemmän kattavaa ymmärrystä eri menetelmien eroista ja samankaltaisuuksista. Jo nyt on olemassa laaja kirjo näennäisesti erilaisia menetelmiä, jotka kuitenkin suurelta osin vastaavat toisiaan, kun niitä tutkii vähän pintaa syvemmältä. Tällaisten yhteyksien tunnistaminen on yksi oman tutkimukseni tulevaisuuden kantavia ajatuksia. 

Lisätietoja:

Laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari, p. 029 445 3658, markku.hauta-kasari@uef.fi
Professori Xiao-Zhi Gao, p. 029 445 3275, xiao-zhi.gao@uef.fi
Professori Pauli Miettinen, p. 029 445 3410 pauli.miettinen@uef.fi
 

Painolaatuisia kuvia on osoitteissa

Pauli Miettinen

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15175?encoding=UTF-8
https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15171?encoding=UTF-8

Xiao-Zhi Gao
https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15233?encoding=UTF-8

 

Xiao-Zhi Gao

Itä-Suomen yliopiston datatieteen professori 1.4.2018-

S. 1972

Tekniikan tohtori, Teknillinen korkeakoulu, 1999

Tärkeimmät tehtävät

  • Senior Research Fellow, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (2016-2018)
  • Data Scientist, GIM Oy (2016)
  • Senior Visiting Researcher, Jyväskylän yliopisto (2015)
  • Project Manager and Coordinator, Dynavio Oy (2015-)
  • Visiting Professor, Beijing Normal University, Kiina, (2005-)

 

Pauli Miettinen

Itä-Suomen yliopiston datatieteen professori 1.8.2018-

S. 1982, Helsinki

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, 2009

Tärkeimmät tehtävät

  • Vanhempi tutkija, Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken, Saksa (2013–2018)
  • Tutkijatohtori, Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken, Saksa (2010–2013) )
  • Tutkijatohtori, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, Helsinki (2009–2010)
  • Tietojenkäsittelytieteen dosentti, Helsingin yliopisto (2013–)

Kuvassa: Xiao-Zhi Gao

Pauli Miettinen
Pauli Miettinen