Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Mies potee päänsärkyä sohvalla

D-vitamiinin puutos lisää kroonisen päänsäryn riskiä

Juuri julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan D-vitamiinin puutos voi lisätä kroonisen päänsäryn riskiä. Tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) tutkittiin kalsidiolin eli D-vitamiinin pitoisuus seerumista ja kartoitettiin päänsäryn esiintymistä noin 2600:lta 42–60-vuotiaalta mieheltä vuosina 1984–1989. Heistä 68 prosentilla seerumin D-vitamiinipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota yleisesti pidetään D-vitamiinipuutoksen rajana.  Kroonista, vähintään viikoittaista päänsärkyä esiintyi 250 miehellä. Toistuvaa päänsärkyä raportoineilla miehillä seerumin D-vitamiinipitoisuus oli pienempi kuin muilla.

Kun tutkimusjoukko jaettiin neljään ryhmään seerumin D-vitamiinipitoisuuden mukaan, alimpaan ryhmään kuuluvilla miehillä oli yli kaksinkertainen kroonisen päänsäryn esiintymisen riski verrattuna ylimpään ryhmään. Kroonista päänsärkyä esiintyi myös enemmän niillä miehillä, joita oli tutkittu muulloin kuin kesä- ja syyskuun välisenä aikana. Kesäkuukausina keskimääräiset seerumin D-vitamiinipitoisuudet ovat suuremmat auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta.

Tutkimus tuo vahvistusta jatkuvasti lisääntyvälle näytölle niukan D-vitamiinin saannin yhteydestä lisääntyneeseen kroonisten sairauksien riskiin. Matala D-vitamiinipitoisuus on yhdistetty päänsärkyriskiin myös joissakin aikaisemmissa, pääasiassa huomattavasti pienemmissä tutkimuksissa.

Suomessa iho pystyy kesäkuukausina tuottamaan auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta riittävästi D-vitamiinia, mutta muina aikoina tarve täytyy kattaa ravinnosta tai ravintolisistä saatavalla D-vitamiinilla. D-vitamiinin saantisuositus on 10-20 µg päivässä.

Suositusta suurempien D-vitamiiniannosten pitkäaikaisen käytön hyödyistä ja mahdollisista haitoista ei vielä ole tieteellistä näyttöä. Tähän tuo osaltaan vastauksia Itä-Suomen yliopistossa meneillään oleva Finnish Vitamin D Trial (FIND)-tutkimus, jossa tutkitaan viisi vuotta kestävän suurten D-vitamiiniannosten päivittäisen käytön vaikutuksia sairauksien riskitekijöihin ja sairauksien ilmaantumiseen. Tutkittavat käyttävät D-vitamiinilisää 40 tai 80 µg päivässä. Tutkimuksessa selvitetään tarkasti D-vitamiinilisän käytön vaikutuksia myös erilaisiin kiputiloihin.

Lisätietoja:

Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, p. 040-3552957, jyrki.virtanen (at) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Low serum 25-hydroxyvitamin D is associated with higher risk of frequent headache in middle-aged and older men. Jyrki K. Virtanen, Rashid Giniatullin, Pekka Mäntyselkä, Sari Voutilainen, Tarja Nurmi, Jaakko Mursu, Jussi Kauhanen, Tomi-Pekka Tuomainen. Scientific Reports 2017. Julkaistu 3.1.2017. Linkki: http://rdcu.be/ogtQ (avoin kaikille)