Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Värikkäitä öljypulloja

BioMahti-hanke etsii biomassoista molekyylejä hyötykäyttöön

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen johtama EAKR-hanke edistää biomassaperäisten aromi- ja hyötykemikaalien käyttöä yritysten tuotekehityksessä ja liiketoiminnassa.

Nykyisellä EU-ohjelmakaudella 2014–2020 ovat olleet keskiössä biotalouden tuottamat kiertotalousratkaisut niin maatalous- kuin teollisuustuotannon sivuvirtojen kestävään ja taloudelliseen hallintaan muun muassa EU-tason energia- ja ravinnontuotannon omavaraisuuden turvaamiseksi. Nykyisellä hallituskaudella Suomi on hakenut edelläkävijän roolia biotalouden toimintojen integroinnissa yhteiskunnan muuttuvaan elinkeinorakenteeseen. Pohjois-Savon alueella on paljon yritystoimintaa metsätalouden, puutarhatalouden ja maatalouden aloilla. Toistaiseksi toiminnan tuottamia sivuvirtoja on hyödynnetty vähäisesti niiden biologisen ja kemiallisen materiaalin arvosisältöön nähden.

Pohjois-Savon liitto myönsi joulukuussa EAKR-rahoitusta Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen kaksivuotiselle hankkeelle ”Biomassaperäisten aromi- ja hyötykemikaalien käytettävyysarviointi ja testaus” (BioMahti). Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä noin 760 000 euroa, mihin sisältyy julkinen, kunta- ja yritysrahoitus. Hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopistosta myös sovelletun fysiikan laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö sekä SIB Labs -infrastruktuuriyksikkö. Mukana on 12 yrityskumppania.

Tavoitteena on löytää uusia kierto- ja biotalouteen liittyviä energiatehokkaita ratkaisuja, joilla tuetaan kotimaiseen raaka-ainepohjaan perustuvia elinkeinoelämän tuotekehityshankkeita ja synnytetään yritysten kanssa joko uutta tuotantoa tai uutta yritystoimintaa. Testattavat biomassat valitaan yhteistyössä yritysten kanssa fokusoituen niiden liiketoimintaan ja alueiden elinkeinoelämän kehittämistavoitteisiin.

Hankkeessa selvitetään erityyppisissä biomassoissa esiintyvät molekyylit, niiden kaupallinen arvo ja hyödynnettävyys joko puhdistettuina tai molekyylien seoksina sekä menetelmiä, joilla puhdistaminen voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Tämän lisäksi arvioidaan ja testataan metsä- ja agrobiomassoista ja soveltuvista teollisuuden sivuvirroista tuotettavien termisten nesteiden ja tisleiden käyttökelpoisuutta teknokemiallisten tuotteiden tai elintarvikkeiden aromiaineiksi, muiksi hyötykemikaaleiksi tai lääkinnällisten laitteiden komponentiksi.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Jouko Vepsäläinen farmasian laitokselta ja hankkeen projektipäällikkönä dosentti Olavi Raatikainen kansanterveystieteen ja kliininen ravitsemustieteen yksiköstä. Itä-Suomen yliopiston sisäisinä hankepartnereina toimivat professori Reijo Lappalainen sovelletun fysiikan laitokselta sekä tutkimuspäällikkö Arto Koistinen SIB-Labsista.

Lisätietoja:

Jouko Vepsäläinen, p. 0403553256

Olavi Raatikainen, p. 0405505971

Tuomo Keinänen, p. 0403552387