Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEFin liput.

Avoin tiede ja innovaatioekosysteemit vahvistavat yliopiston vaikuttavuutta

Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on vahvistaa vaikuttavuuttaan avoimen tieteen ja toimintakulttuurin sekä innovaatioekosysteemien kautta. Päivitetyssä strategiassa vaikuttavuus on keskeinen osa tutkimus- ja koulutustoimintaa, joiden avulla yliopisto tuottaa uutta tietoa, osaamista ja niihin pohjaavia innovaatioita yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Yliopiston hallitus hyväksyi strategiapäivityksen kokouksessaan 22. helmikuuta. Strategian päivityksellä yliopisto pyrkii vastaamaan toimintaympäristön nopeaan muutokseen, joista keskeisimpiä tekijöitä ovat tieteen ja tutkimuksen avoimuudenlisääminen, informaation digitalisoituminen, yliopistokoulutuksen kansainvälistyminen ja työelämän murros.

Vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentajana Itä-Suomen yliopisto hakee ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monitieteisen tutkimuksen ja työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen avulla. Tieteidenvälisiä ratkaisuja -strategiassaan yliopisto on määritellyt neljä tutkimuksen profiilialuetta, jotka ovat

  • Ikääntyminen, elintavat ja terveys
  • Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa
  • Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat
  • Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

Kunkin profiilialueen ydin muodostuu tutkimuksen fokusalueista, joiden vahva osaaminen ja vahvistettavan osaamisen tarpeet on tunnistettu.

Yliopiston tavoitteena on muodostaa profiilialueilleen yhteistyökumppaneittensa kanssa avoimia innovaatioekosysteemejä, jotka mahdollistavat uudenlaisen toiminnan tutkijoiden, opiskelijoiden, yritysten, julkisten instituutioiden, järjestöjen ja kansalaisten kesken.

Koulutuksen osalta strategiassa painottuvat opiskelijalähtöisyys, avoimet oppimisympäristöt ja laadukkaat oppimisprosessit sekä tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaava osaaminen. Tavoitteena on luoda Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä.

Osaava henkilöstö ja motivoituneet opiskelijat ovat yliopiston tärkein voimavara. Yliopistoyhteisön lisäksi myös keskeiset kumppanit ovat osaltaan strategian toteuttajia.

Yliopiston hallitus hyväksyi myös toteutusohjelman, jossa linjataan strategiset kehittämistoimenpiteet kuluvan vuoden osalta.

Itä-Suomen yliopiston päivitetyn strategian verkkosivusto julkaistaan viikolla 10.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057