Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kännykkäkuvaa taidenäyttelystä.

ArtWell-hanke kehittää taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten taloudellista arviointia

ArtWell-hankkeessa kehitetään menetelmiä kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin sekä laaditaan toimenpidesuosituksia arvioinnin kehittämiseksi Suomessa.

Taide ja kulttuuri vaikuttavat osaltaan yksilön ja väestön koettuun hyvinvointiin. Parin viime vuosikymmenen aikana kertynyt tutkimustieto taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisännyt myös poliittisten päättäjien kiinnostusta kulttuurihyvinvointitoiminnan mahdollisuuksiin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisista vaikutuksista kuitenkin on ollut toistaiseksi niukasti näyttöä, mikä on heikentänyt sen painoarvoa päätöksenteossa.

ArtWell- eli Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hankkeessa kehitetään menetelmiä kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisten vaikutusten arviointiin sekä laaditaan toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa. Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa.

Vaikuttavuusmittareita monikanavaisten vaikutusten mittaamiseksi

Kulttuurihyvinvointitoimien monialaisuus ja sektorirajoja ylittävä luonne tuovat arviointiin omat haasteensa esimerkiksi vaikutusmekanismien tunnistamisen ja arviointiin vaikuttavien sekoittavien tekijöiden sekä toteutuksen edellytyksiin liittyvän käytettävyyden osalta.

Kulttuurihyvinvointitoimien kustannusvaikuttavuuden arviointi edellyttää monikanavaisia vaikuttavuusmittareita, joiden avulla voidaan mitata yksilö- ja väestötason muutoksia koetussa kokonaishyvinvoinnissa ja suhteuttaa niitä tehtyihin kulttuurihyvinvointitoimien investointeihin.

Kehitetyt menetelmät laajasti kulttuurihyvinvointikentän käyttöön 

Tavoitteena on, että hankkeessa tuotettavaa tietoa voivat hyödyntää kulttuurihyvinvoinnista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaavat henkilöt laajasti eri organisaatioissa. Esimerkiksi kulttuurihyvinvointipalveluita ja -toimintaa tuottavat tahot, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaiset sekä valmistelusta vastaavat viranhaltijat ja päättäjät voivat hyödyntää tutkimustuloksia toiminnassaan.

Tutkimustulokset esitellään avoimessa ArtWell-seminaarissa maaliskuussa 2023. Lisätietoa tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin hankkeen nettisivuilla.

 

 

ArtWell-hankkeen tunnuskuva.