Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lähikuva mikrofonista studioympäristössä.

Akateeminen vartti: Biotalouden koulutus vahvistaa alan asiantuntijoiden osaamista

Tämä on Akateeminen vartti -podcastin tekstivastine. Linkki podcastin ääniversioon löytyy tekstivastineen alta. 

Marianne Mustonen: Kuuntelet Akateemista varttia, ja minä olen Marianne Mustonen. Biotalouden erikoistumiskoulutus on yksi yliopistomme tarjoamista erikoistumiskoulutuksista. Aiheesta juttelemassa ovat tänään etänä Piritta Torssonen ja Anneli Ollilainen.

Piritta Torssonen: Eli olen Piritta Torssonen Itä-Suomen yliopistolta metsätieteiden osastolta ja toimin tämän biotalouden erikoistumiskoulutuksen koordinaattorina. Ja myös muita tehtäviä sitten metsätieteiden osastolla on olla mukana opetuksen kehittämisessä, mutta pääasiallinen tehtävä on tämä biotalouden erikoistumiskoulutuksen koordinointi ja siihen kytkeytyvä kehittämishanke, jonka lyhenteenä käytetään sitte Join-bioerkoa.

Anneli Ollilainen: Minä olen Ollilaisen Anneli ja asunut täällä Siilinjärvellä, ja toimin itsenäisenä yrittäjänä Visianne-toiminimellä. Ja yrittäjänä teen yritysten liiketoiminnan ja ympäristöasioiden konsultointia ja asiantuntijatehtäviä. Minä oon toiminut yrittäjänä jo 24 vuotta, josta sitten kiertotalouden yrittäjänä ja asiantuntijana vuodesta 2005 saakka. Ja minä työskentelen koko Itä-Suomen alueella, ja asiakkaita on tuolla, myös sitten tuolla Uudellamaalla aika paljon. Ja opiskelen nyt sitten tässä biotalouden erikoistumisopinnoissa.

Marianne Mustonen: Piritta, mikä on biotalouden erikoistumiskoulutus? Ja miten se lähti alun perin käyntiin?

Piritta Torssonen: Joo, eli se on siis erikoistumiskoulutus, ja erikoistumiskoulutuksen tarkoitus on syventää henkilön jo olemassa olevaa osaamista ja sitä ammatillista kehittymistä tietyllä alalla. Ja näitä erikoistumiskoulutuksia erityisesti tehdään niille aloille, jossa ei oo olemassa tutkintoon johtavaa koulutusta. Ja biotalous on sitte yks tämmöisistä aloista, joiden pohjalta sitten on tätä erikoistumiskoulutusta luotu. Se pohjautuu tähän Suomen biotalousstrategiaan ja sen osaamistarpeeseen. Ja mitä on nyt ja tulevaisuudessa, ja sitä on- Tätä biotalouden erikoistumiskoulutusta eli biorerkoa on alettu suunnittelemaan 2017 Hämeen ammattikorkeakoulun vetovastuulla olevassa kehittämisprojektissa. Ja siinä oli mukana sitten ihan laajasti luonnonvara-alalla toimivia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

Ja sitten tämän koulutuksen osaamistavoitteiden määrittelemiseksihän tehtiin noita työnantajahaastatteluja ja sidosryhmähaastatteluja, erilaisia workshoppeja, joiden pohjalta sitten määriteltiin ne osaamistavoitteet. Ja sitten täs on valtakunnallinen verkosto, niin että tätä biotalouden erikoistumiskoulutusta on ollut tarjolla Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Ja meillä nyt sitten Itä-Suomessa on järjestänyt tätä Itä-Suomen yliopisto Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa yhdessä. Ja tämä on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Meiän tässä Itä-Suomen tarjonnassa siinä on yhteisiä opintoja, ja sitten jokaiselle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa sitten pystyy kukin opiskelija suunnittelemaan niitä opintoja siltä pohjalta, että se vastaa siihen hänen osaamisen kehittämisen tarpeeseen.

Tähän kuuluu myös kehittämisprojekti, joka on työelämälähtöinen. Eli sen tarkoituksena on sitten mahdollisuuksien mukaan kytkeä se opiskelu siihen opiskelijan nykyisiin työtehtäviin, tai mahdollisesti tuleviin työtehtäviin, ja samalla sitten kytkeä tätä korkeakouluissa olevaa tutkittua tietoa myös sitte sinne yrityksien ja organisaatioiden suuntaan. Eli lyhyesti tiivistettynä erikoistumiskoulutuksen tarkoitus on syventää ja kehittää osaamista biotaloudessa, biotalouden asiantuntijaksi.

Marianne Mustonen: No mitäs koulutukselle kuuluu tällä hetkellä sitten?

Piritta Torssonen: Meillä on tällä hetkellä menossa toinen toteutus tätä bioerkoa, eli ensimmäinen oli silloin 2018, ja nyt sitten viime syksynä 2020 alotettiin toinen toteutus. Ja kaiken kaikkiaan meillä on ollu tässä yli 30 opiskelijaa ja lähemmäs 20 valmistunutta. Opiskelijoita on ollu hyvinkin monelta eri alalta, ja se on ehkä se myös isoin suola tässä, ja tärkein suola, että opiskelijat pystyy myös verkostoitumaan eri alojen ihmisten kanssa. Ja tämä nyt viime syksynä aloittanut ryhmä, niin päättää sitten opintonsa 11.6. järjestettävässä päätöswebinaarissa.

Marianne Mustonen: Anneli, sinä opiskelet tällä hetkellä tässä koulutusohjelmassa, niin miksi lähdit mukaan alun perin?

Anneli Ollilainen: Tuota. Minä kun toimin itsenäisenä asiantuntijayrittäjänä, ja sitten siellä kiertotalous on hyvin vahvasti siellä minun sitä erikoisosaamista, ja ympäristöjohtaminen ja. Minä tarvitsen siinä työssäni hyvin laajaa näkemystä kierto- ja biotalouden alalta. Ja biotalous on minulle ollut sitten semmonen kiinnostava. Jotakin tuosta halusin syvempään vielä opiskella, ja sitten löytää niitä uusia näkökulmia tähän omaan työhöni. Ja silloin opintojen alussa minä toivoin, että saisin tutkimustietoa ja sitten keinoja käsitellä näihin, tämmösiin arvoihin ja keskenään ristiriitaisten tutkimustulosten välisiin ongelmiin. Kyllä, kyllä mä näen, että niitä olen tässä nyt sitten opintojen aikana saanut. Ja kyllä niinku kierto- ja biotalous, ne on semmosia toisiaan tukevia. Ja molemmat on näitä tulevaisuuden aloja. Ja molempia yhdistää tuo kestävä kehitys ja vastuullisuus.

Piritta Torssonen: Kyllä. Annelilla oli tuossa tosi hyvä pointti. Just siinä, että vaikka puhutaankin just biotalouden erikoistumiskoulutuksesta, niin ei tosissaan poissulje sitä kiertotaloutta. Eli ovat toisiansa tukevia, ja opintotarjonnassa meillä on olemassakin sitten kiertotalous ja hiilijalanjälki -kurssi, joka on mahdollista myös opiskelijoiden suorittaa. Ja tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisimman laaja näkökulma biotalouteen ja sen moninaisuuteen.

Kun puhuin siitä, että tuodaan mahdollisimman laaja kuva siitä biotaloudesta, niin meillä on vaikka tässä koulutuksen järjestäjinä, niin meillä on metsätieteiden osastoa, sitten on jo sovelletun fysiikan laitos, farmasia ravitsemustieteiden puolelta. Eli sitä kautta tulee jo sitä laajaa näkökulmaa. Sitten ammattikorkeakouluista on energiapuolelta, ja just tähän hiilijalanjäljen laskentaan ja näihin. Ja sitten jos vaikka opiskelijoitten kautta ajatellaan, niin meillä on ollut metsäpuolen opiskelijoita. Sitten on ollu kauppatieteidenkin puolelta, ja teollista muotoilijaa. Yrittäjiä ympäristöalalta. Sitten energiapuolelta. Vesipuoleltakin on ollut yksi opiskelija. Ymmärretään tavallaan, että se biotalous käsittää hyvinkin laajasti, just maatalous, metsäpuoli, vesistöt, ruoka, energia, ja ja, semmosen eri alojen välisen yhteistyön.

Anneli Ollilainen: Mä teen näitä ekokompassiympäristöjärjestelmien neuvontaa ja auditointia. Ja siellähän on sitten tietysti monipuolisesti niitä yrityksiä, jotka haluaa kehittää näitä ympäristöasioita, ja kyllä paljon biotalouden toimijoita siellä joukossa. Ja ehdottomasti oon saanut valtavan paljon lisää arvoa siihen omaan työhöni näistä opinnoista. Ja sitten tietysti sieltä kiertotalouden puolelta, et autoalalle oon tehnyt paljon laatu- ja ympäristökoulutuksia. Ja kyllä sitäkin olen saanut maustaa biotalouden opinnoilla, ja projektitehtävä liittyy kyllä sitten kiertotalouteen. Sattu tässä nyt sopivasti sitten semmoinen toimeksianto, jota hyödynnän tässä myös opinnoissa.

Marianne Mustonen: Haluaisitko kertoo vähän lisää tästä projektityöstä?

Anneli Ollilainen: No tuota, se liittyy ajovoima-akkujen kierrätykseen ja käsittelyyn Suomessa. Elikkä sähköautojen akkujen kierrätykseen liittyvä teema.

Marianne Mustonen: Eli hyvin ajankohtainen aihe.

Anneli Ollilainen: Kyllä. Erittäin mielenkiintoinen, ja myös haastava. Että nyt semmonen ripaus siitä aiheesta päätyy tähän projektitehtäväksi, ja työ jatkuu, tai oikeastaan alkaakin vasta näiltä säveliltä sitten. [naurahtaa]

Piritta Torssonen: Joo, noista kehittämisprojekteista voisin ehkä mainita, että minkä tyyppisiä muita meillä on ollu. Annelin kehittämisprojekti on just myös hyvä esimerkki, että se on- Voi olla myös vaikka strategian kehittämiseen liittyvää. Voi olla sitten vaikka jonkun tietyn tuotteen kannattavuuslaskentaa. Sitten voi olla vaikka laboratorioissa tehtäviä analyysejä. Meillä on tuolta  myös tässä mukana, jossa on sitten myös paljon tätä tutkimusinfraa, jota pystytään hyödyntämään. Sitten voi olla vaikka erilaisia selvityksiä, joka sitten yritykselle, vaikka tämmönen tilannekartoitus tai tai jotain muuta tämmöstä. Niin ne voi olla kyllä ihan laidasta laitaan nää kehittämisprojektit.

Eli meillähän tähän bioerkon rinnalla on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jossa sitten on tarkoitus tätä erikoistumiskoulutusta, tuoda siihen semmoista kansainvälistä näkökulmaa. Meillä onkin nyt yhteistyötä esimerkiksi Chileen aloitettu tämän kehittämishankkeen tiimoilta. Mutta myöskin sitten siihen kuuluu vahvana osana se, että me kehitetään jatkuvasti tätä koulutusta eteenpäin, ja pyritään saamaan sen työelämälähtöisemmäksi. Tavoitteena ja toiveena on, että tämä erikoistumiskoulutus löytää paikkansa, ja meillä nyt se kolmas toteutus on sitten tätä koulutusta alkamassa 2022 tammikuussa. Siihen haku on tulevana syksynä lokakuussa eli 1.10. alkaa se haku tähän koulutukseen. Ainakin me koetaan, että tää on myös semmonen erittäin hyvä väylä yhdistää tutkijoita ja yrityksiä, ja välittää myös sitä tutkittua tietoa. Ja niinku Annelin mainitsi, että on paljon tätä tämmöstä ristiriitaista keskustelua ja tiedon määrä on valtava, niin pyritään myös sitte tuomaan just sitä tutkittua tietoa sinne keskustelun lomaan.

Anneli Ollilainen: Tähän varmasti voisin lisätä minäkin tuon, mihin ongelmaan itse törmäsin. Meillähän tässä koulutuksessa oli myös aika paljon itselleni todella hyödyllistä, niin aika syvällekin pääsin perehtymään verkostotalouteen, datatalouteen, digitaalisuutta, tekoälyasioita. Ja sitten niitä liikeideoita ja ongelmanratkaisujen työvälineitä. Ja sitte yks semmonen oikein tärkee oli, että tämä pakotti minutkin tässä, vaikka työn ohessa on aina kiirettä, niin perehtymään näihin käsitteisiin, että mitä tarkoittaa biotalous, ja mitä tarkoittaa kiertotalous. Ehkä myös sitten auttamaan siinä, että minä voin sanoittaa itse oikein. Koska tuota, kun minulta kysytään, että mitä sinä teet työksesi. Ja kun minä alan kertomaan, niin sitten aina kuulijalla syttyy semmonen tyhjä katse.

Piritta Torssonen: [naurahtaa]

Anneli Ollilainen: [naurahtaa] Se on semmonen - Se on varmaan aika luontevaa, että tää on vielä niin uutta. Ja vaikka paljon mediassa ja muuten jo puhutaan kiertotaloudesta ja biotaloudesta, niin kyllä siinä on niin paljon vielä opetettavaa ja opeteltavaa ihmisillä. Että mitä se tarkottaa. Niin nyt minä koen, että koska kutsun itseäni alan asiantuntijaksi, niin myös osaan kertoa. Ja mä toivon, että ei se tyhjä katse enää syttyisi kuulijalle. [naurahtaa]

Marianne Mustonen ja Piritta Torssonen: [naurahtaa]

Piritta Torssonen: Joo, no, ehkä sitten. Anneli voisi sitten korjata [naurahtaa], mutta ainakin tälleen toteuttajan näkökulmasta, niin me on yritetty, että se koulutus ois kuitenkin mahdollisimman joustava opiskelijalle. Että tiedetään, että valtaosa on kuitenkin työssä olevia, ja aikataulut on hektisiä. Että meillä on sitten tää opiskelumateriaali verkossa. Ja etäpäiviä on nyt koronan aikana pidetty, mutta normaalitilanteessa toki lähipäivinä, niin on ollut joka toinen kuukausi. Ja niihin niihin on sitten pyydetty ja järjestetty yritysesittelyjä ja asiantuntijapuheenvuoroja, ja sitten on ollu työpajoja opiskelijoille. Mutta pääsääntöisesti on itsenäistä opiskelua niin, että pystyy sen oman aikataulun mukaan sitten tekemään. Ja opinto-oikeusaikaahan tässä on se kaksi vuotta. Ohjelma on suunniteltu niin, että se on käytännössä mahdollista tehdä yhden lukukauden aikana, mutta ei ole välttämättömyys.

Anneli Ollilainen: Joo. Tämä oli joustava opiskelijan näkökulmasta. Ja sitten vielä oikeestaan sen haluaisin nostaa esille, että meillä oli tässä ryhmässä ihan äärettömän asiantuntevia opiskelijoita. Meillä yksi paras anti oli, vaikka me, koko opinnot on etänä suoritettu, niin ne ryhmätyöt ja keskustelut. Että kyllä meillä synty siellä ihan liikeideoita. Että todella monipuolista osaamista ja osaavia opiskelukavereita, joilta oppi myös paljon itsekin.

Piritta Torssonen: Kyllä. Se on ihan totta. Se että nyt järjestettiin koko toteutus etänä, niin kyllähän se mahdollisti meille vaikka hyvin monipuolisesti asiantuntijapuheenvuoroja ja yritysesittelyitä. Mutta se semmonen spontaani kahvikupin ääressä vaihettu keskustelu, niin sitähän ei tämmönen etäaika välttämättä korvaa. Ehkä sitten tässä kolmannessa toteutuksessa, niin sitten saadaan myös ihan näitä oikeitakin lähipäiviä. Mutta valtaosa opinnoista on kuitenkin etänä.

Marianne Mustonen: Kuuntelit juuri Akateemista varttia, ja minä olen Marianne Mustonen. Vieraina meillä olivat Piritta Torssonen ja Anneli Ollilainen. Tästäkin koulutuksesta löydät lisätietoja yliopistomme verkkosivuilta. Kiitos kun olit mukana!

Avainsanat