Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hammaslääkärin välineitä

Aivovaltimopullistumissa on usein hammasperäisiä bakteereja

Hammaslääketieteen lisensiaatti Mikko Pyysalon väitöstutkimuksessa hammasperäisten bakteereiden läsnäolo osoitettiin 70 prosentissa aivovaltimopullistumanäytteistä. Näytteissä havaittiin myös viitteitä bakteeriperäisestä tulehdusreaktiosta. Pullistumapotilaille tehdyissä hammastarkastuksissa havaittiin hammasperäisiä tulehduspesäkkeitä merkitsevästi enemmän kuin normaaliväestöllä. Fusobacterium nucleatum -bakteeri, joka liittyy luuta tuhoava ientulehduksen, parodontiitin, kehittymiseen, oli yleisimpiä bakteereita pullistumapotilaiden ientasku- ja pullistumanäytteissä. Aktiivinen hampaiden harjaaminen kaksi kertaa päivässä näytti vähentävän bakteereiden monimuotoisuutta sekä Fusobacterium nucleatumin suhteellista osuutta potilaiden ientaskuissa.

Aivovaltimopullistuman puhkeaminen on vaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) yleisin syy. Vuoto on yleisin työikäisillä ja aiheuttaa huomattavia neurologisia haittoja. Aivovaltimopullistuman esiintyvyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Arvioidaan, että vähintään yhdellä 20 tai 30 aikuisesta on aivovaltimopullistuma. Näistä pullistumista noin 25 prosenttia puhkeaa elämän aikana. Noin puolet SAV-potilaista kuolee ensimmäisen vuoden aikana vuodosta. Pullistuman kehittymiseen ja puhkeamiseen liittyy tulehdusreaktio. Parodontiitin on osoitettu olevan sydän- ja verisuonitautien itsenäinen riskitekijä, mutta tutkimuksia, jotka käsittelevät suun bakteereiden osuutta aivoverisuonisairauksissa ei ole aiemmin tehty.

Väitöstutkimuksessa kerättiin kudosnäytteet 70 aivovaltimopullistumasta. Toiseen aineistoon tutkittiin 90 aivovaltimopullistumapotilaan hampaisto ja leukojen alue myös röntgenkuvin. Potilailta kysyttiin tupakoivatko he, ja kuinka usein he harjaavat hampaansa. Pullistumanäytteet analysoitiin kvantitatiivisellä polymeraasiketjureaktiolla (qPCR) ja ientaskunäytteiden analysointiin käytettiin qPCR:n lisäksi myös 16S rRNA -geenin sekvenointiin perustuvaa metagenomista analytiikkaa eli bakteereiden läsnäolo näytteissä tutkittiin etsimällä ja tunnistamalla bakteereiden perimää.
Tulosten pohjalta näyttää siltä, että suun bakteereilla saattaa olla osuutta aivovaltimopullistumataudissa. Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa tämän tutkimuksen tulokset toimivat kiinnostavana avauksena kohti uusia tutkimuksia bakteereiden osuudesta aivovaltimopullistumataudissa.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Mikko Pyysalon väitöskirja Oral bacterial findings in patients with intracranial aneurysms (Hammasperäiset bakteerilöydökset aivovaltimopullistumapotilailla) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 27.9.2019. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Könönen Turun yliopistosta ja kustoksena dosentti Tanja Pessi Tampereen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/17720?encoding=UTF-8