Asiakirjahallinto

Asiakirjahallinnon tehtävänä on kehittää ja ohjata yliopiston toimintaa koskevien asiakirjojen vastaanottamista, tuottamista, käsittelyä, tallentamista, säilytysarvon määrittelyä ja käyttöön saattamista.

Asiakirjojen julkaisupalvelu

Internetissä julkaistaan kokousasiakirjoista pöytäkirjat. 

Asiakirjahallintoa ja arkistotointa koskevia lakeja ja asetuksia

Tietojen julkisuus ja tiedon löytäminen

Viranomaisten asiakirjat ja niiden tiedot ovat julkisia, elleivät ne lain mukaan ole salassa pidettäviä. Tyypillinen esimerkki salassa pidettävästä asiakirjasta on sellainen, joka sisältää tietoja toisen henkilön terveydentilasta tai tutkimus- tai liikesalaisuuksista.

Asiakirjaa pyydetään siltä viranomaiselta, joka käsittelee tai on käsitellyt asian. Viranomaiset auttavat tiedon pyytäjää eri hakemistojen avulla löytämään asian, johon asiakirja liittyy.

Asiakirjan löydyttyä viranomainen tutkii, voidaanko se antaa vai onko se pidettävä salassa. Viranomaisen ratkaisusta voi valittaa.