Terveystieteiden tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet perustutkinto-opiskelijalle

Tältä sivulta löydät perustutkinto-opiskelijalle tarkoitettuja ohjeita ja lomakkeita. Osa ohjeista on UEF-tasoisia ja osa terveystieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille tarkennettuja. Lisätietoja voit kysyä oman oppiaineesi vastuuhenkilöltä. 

Yleiset ohjeet

Opinnäytetyö

Ohjeet

Lomakkeet

Tutkinnon hakeminen

Perustutkintotodistukset

  1.  Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. 
  2. Päivitä HOPSisi.
  3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset
  4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen opintosihteeri Kati Nykäselle, joka kirjoittaa tutkintotodistuksen.
  5. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu rekisteriin. 

Tutkinnonhakulomakkeet