Tutkimuspalvelut

Millaista rahoitusta hakea tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Mitä tulisi huomioida hankkeen sopimuksia laadittaessa?

Mistä tukea kansainväliseen yhteistyöhön?

Tutkimuspalvelut tarjoaa Itä-Suomen yliopiston henkilökunnalle tutkimus- ja kehittämistoiminnan, täydentävän rahoituksen asiantuntijapalveluita. Yksikkö pitää aktiivisesti yhteyttä yliopiston keskeisiin rahoittajiin. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Toimimme vuorovaikutuksessa yritysyhteistyökumppaneiden kanssa.

Palveluitamme ovat:

  • neuvonta ja tuki erityisesti rahoituksen hakemiseen ja sopimusten laatimiseen
  • koulutukset ja tiedotus
  • työkalujen tuottaminen tutkimuksen tueksi
  • vaikuttaminen julkisiin rahoittajiin
  • kansainvälisten hankkeiden erityiskysymykset
  • yliopiston täydentävän rahoituksen prosessien kehittäminen
  • yliopiston strategisen tutkimusrahoituksen koordinointitehtävät

Ohjeita ja aineistoja uefilaisille intrassa

Linkkejä: