Erikoislääkärikoulutus

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA 48 erikoisalalla ja ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUSTA 9 erikoisalalla. Opinto-oikeutta erikoistumiskoulutukseen voi toistaiseksi hakea joustavasti ilman hakuaikaa.

Tutustu sivustoon: erikoisalani.fi - lääkärin erikoisalan valintakone, mikä voisi olla oikea erikoisala juuri Sinulle!

Koulutuksen hallinnointia yliopistolla hoitaa:

Opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste

puh. 040 355 2198  (erikoislääkäritoimikunnan esittelytehtävät, opintoneuvonta ym.)
Kuopion kampus, Medistudia-rakennus, 4. krs

Opintoamanuenssi Elli Cederberg

puh. 040 355 2197 (opintoneuvonta, opinto-oikeude, todistukset)
Kuopion kampus, Medistudia-rakennus, 4. krs

Yleislääketieteen, terveydenhuollon, geriatrian ja työterveyshuollon erikoistumisalojen opintoasiat (hakemukset erikoistumiskoulutukseen ja varsinaiset erikoislääkäritodistukset)

Opintoamanuenssi Siku Kosonen
puh. 040 722 3278

Erikoislääkärikoulutusta koskevissa asioissa ENSISIJAINEN sähköpostiosoite:
erikoislaakarikoulutus@uef.fi

Moniammatillinen johtamiskoulutus (MOJO)

Amanuenssi Arja Afflekt
puh. 040 355 2964

 

Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, PL 1627, 70211 KUOPIO

                                                                                                                                                                                                

 

1.8.2017 JÄLKEEN opinto-oikeuden saaneet erikoistuvat, jotka ovat jo suorittaneet yhden erikoislääkärikoulutuksen - huomioikaa, että aiemmasta vastaavan tasoisesta tutkinnosta voidaan hyväksyä uuteen koulutukseen korkeintaan puolet!

_________________________________________________________________________________

 

TUTOROINTI

Erikoistuvalle lääkärille nimetään henkilökohtainen ohjaaja, joka ohjaa kussakin toimipaikassa työtehtävissä toimimista. Ohjaaja voi olla sama koko koulutuksen ajan, runkokoulutusvaiheeseen ja eriytyvään vaiheeseen voidaan nimetä oma ohjaaja tai ohjaaja voi olla koulutuspaikkakohtainen. Ohjaajan tulee myös osallistua koulutusprosessin arviointiin.

Tutorin tehtävät

Tutorointiin sisältyy ohjaamisen erilaisia osa-alueita, kuten esimerkiksi oppisisällöllinen ohjaus, opiskelutekninen ohjaus, suora neuvominen ja informointi sekä ymmärtävä auttaminen. Tutorin avulla erikoistuva voi rakentaa omaa asiantuntijuuttaan. Tutorointi voi olla "akateemista" ohjausta (oppisisältöjen oppiminen), sosiaalista tutorointia (epävirallinen kanssakäyminen) tai henkilökohtaista neuvontaa (yksilön ongelmien selvittäminen). Opettaminen ja konsultaatio sekä varsinainen työhön perehdyttäminen eivät kuulu tutorin tehtäviin. Tarkka rajanveto tutorin ja muiden kouluttajien tehtävien välillä on kuitenkin vaikeaa.

Tutor on erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisena ohjaajana toimiva erikoislääkäri. Hän toimii erikoistuvan tukihenkilönä. Hän tutustuttaa erikoistuvaa lääkäriä työsuhteen alkuvaiheessa klinikan toimintaperiaatteisiin ja erikoistumisen yleisiin piirteisiin. Erikoistuva saa tutorilta erikoistumiseen liittyviä käytännön tietoja. Tutor tutustuu erikoistuvan aiempaan työkokemukseen ja kehittymistarpeisiin (oppimistavoitteet). Tämän pohjalta hän voi auttaa erikoistuvaa suunnittelemaan sijoitustoiveitaan ja selvittämään koulutusmahdollisuuksiaan. Koulutukseen liittyvissä ongelmatilanteissa tutor toimii selvittelyissä välittäjänä. Tutor auttaa myös koulutettavan edistymisen arvioinnissa.

Henkilökohtaisen ohjauksen toteuttaminen

Erikoistumisen alkuvaiheessa erikoistuvalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja (tutor). Ohjaukseen liittyvät tapaamiset perustuvat erikoistujan ja tutorin väliseen sopimukseen. Tapaamisia suositellaan pidettäväksi säännöllisesti esimerkiksi kerran lukukaudessa.