Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Opiskelija käyttää VR-laseja

Virtuaalilasit ja 360°-oppimisympäristö eivät yksinään paranna käsityön opetusta, mutta toimivat hyvänä tukena

  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Virtuaalilaseilla katsottavaa 360°-videota voidaan hyödyntää käsityön perustekniikoiden oppimisen tukena. Lisäksi vr-lasit helpottavat asiaan keskittymistä. Perinteinen opetusmenetelmä sopii puolestaan paremmin käsitöiden fyysiseen harjoitteluun. Nämä asiat selvisivät Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää, missä määrin virtuaalilaseilla katsottava 360°-video on käyttökelpoinen menetelmä erityisesti käsityötaidon oppimisessa ja opetuksessa. 

Tutkimukseen osallistui ryhmä opettajaopiskelijoita, joista osa osallistui perinteiseen opettajajohtoiseen opetustuokioon, kun taas koeryhmän opetustuokio pidettiin virtuaalilaseilla katsottavan 360°-videon muodossa.

Tieto- ja viestintäteknologisia innovaatioita, kuten virtuaaliympäristöjä, on alettu viime vuosina hyödyntää viihteen lisäksi myös opetuksessa ja oppimisessa. Virtuaalilasien ja 360°-videoiden käytössä ollaan perinteisen koulutuksen osalta kuitenkin hyvin uuden asian äärellä, eikä näitä teknologioita ole toistaiseksi juuri tutkittu pedagogisesta näkökulmasta.

– Tutkimuksessa mukana olleet opettajaopiskelijat toivoivat, että 360°-ympäristö olisi vuorovaikutteisempi, jolloin he voisivat toimia aktiivisemmin sinne laaditun oppimateriaalin kanssa. Opiskelijat toivoivat myös enemmän vuorovaikutusta opettajan kanssa, kertoo projektitutkija Susanne Hallberg.  

Vaikka tunteet ovat mukana oppimisessa monella tapaa, tulosten mukaan positiivisella tai negatiivisella asenteella tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan ei näyttänyt olevan yhteyttä siihen, kokiko opiskelija positiivisia vai negatiivisia tunteita opetustuokion jälkeen; olipa kyseessä perinteinen tai 360°-tuokio. 

Sen sijaan opiskelijan tietoteknisillä ja käsityöhön liittyvillä taidoilla oli merkitsevä yhteys opetustuokion jälkeisiin tunteisiin. 

– Mielenkiintoista oli, että opettajajohtoiseen opetustuokioon osallistuneet ja virtuaalilasien ja 360°-videon avulla opiskelleet ryhmät eivät eronneet toisistaan oppimistulosten suhteen. Oleellista on kuitenkin, miten vr-lasit ja 360°-videot integroidaan mukaan kokonaispedagogiseen suunnitteluun, tiivistää kasvatustieteen professori Laura Hirsto

Artikkeli: Hallberg, S., Hirsto, L. & Kaasinen, J. (2020). Experiences and outcomes of craft skill learning with a 360° virtual learning environment and a head-mounted display: a quasi-experimental study. Heliyon 6 (8), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020315486 

Lisätietoja:
Projektitutkija Susanne Hallberg, susanne.hallberg(at)uef.fi, p. 046 921 0905
Professori Laura Hirsto, laura.hirsto(at)uef.fi, p. 050 380 4674